Gå tilbake til nettstedet

GRAN ALMENNING EIENDOM FORBEREDER FEIRING

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Gran Almenning Eiendom.

Almenningstråkket er blitt et begrep i «bybildet» i Gran og huser mange store leietakere. Til våren er det 10 år siden det flotte forretningsbygget i tre sto ferdig og eierne med stolthet mottok prisen «Årets trebyggeri 2014». Nå er gode krefter igang for å gjennomføre feiring av jubileet den 6. mars 2024!

broken image

Her er et bilde fra det året Almenningstråkket ble ferdigstilt. Etter at bildet ble tatt, har møbelkjeden Skeidar kommet inn for Møbelringen.

I spissen for dette står almenningsbestyrer Harald Kvam og økonomi- og kontoransvarlig
Silje Henriksen Kristiansen. De kan fortelle at det flotte bygget har svart til forventningene på alle måter, og de har fått positive tilbakemeldinger om at leietakerne også er fornøyde.

Skeidar har nå ansatt ny daglig leder og ser optimistisk på framtida. Maxbo står på som aldri før i byggevarebransjen. Rema har bygd om butikken og kjøpt inn nye kjøledisker, og rådgiverselskapet Norconsult er i ferd med å øke staben til sju medarbeidere. Prisoppganger til tross: Alle må ha mat, og Brandbu Pølsemakeris prisbelønte produkter er etterspurt som aldri før! Med andre ord: Almenningstråkket har stabile leietakere som har tro på framtida!

Kvam kan ellers fortelle at allmenningen har kjøpt skogarealer både i Ådalen og på Veståsen, og
at det nå foregår hogst i de nyervervede områdene.

Harald Kvamog Silje Henriksen Kristiansen vil komme tilbake til detaljer rundt
10-årsfeiringa over nyttår og lover at jubileet ikke skal gå upåaktet hen!