Krisepakker og støtteordninger kan ikke alene redde lokalt næringsliv og kulturliv. Butikker og andre lokale virksomheter trenger kunder for å overleve.

broken image

Store deler av næringslivet på Hadeland er i krise under koronapandemien. Mange lokale virksomheter mistet hele omsetningen nærmest over natta. Samtidig melder avisene at verdens rikeste mann, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, tjener svimlende beløp på koronakrisa. Netthandelen går i taket, og de store internasjonale nettselskapene tjener seg søkkrike.

 

Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen AS og Kari Framstad Lokrheim, daglig leder i Gran Handel og Håndverk, mener at nå står folk på Hadeland overfor et viktig valg: Vil vi støtte våre egne butikker og tettsteder, eller vil vi la pengene våre gå til verdens store nettbutikker?

 

– Uten kunder kan ikke butikkene overleve. Hvis vi vil beholde aktiviteten i tettstedene der vi bor, må vi handle i de lokale butikkene, gå på kaféene og bruke attraksjonene i vår region, framholder Dagfinn Edvardsen, og legger til at nå har vi til og med fått vår egen lokale netthandel, shophadeland.no, for dem som foretrekker å sitte i sofaen og handle.

Her er Karis og Dagfinns 10 gode grunner til å handle lokalt og ta vare på tettstedene våre:

 1. Vi er med og skaper liv og røre i tettstedet der vi bor
 2. Vi møter trivelige folk vi kjenner, og hyggelige folk vi ikke kjenner
 3. Vi får oktoberfest, gladager, roadager og en rekke artige arrangementer med kulturinnslag og gode tilbud
 4. Vi får trivelige møtesteder  
 5. Vi bidrar til at naboer og sambygdinger har arbeid, at ungdommer får sommerjobb og at det finnes praksisplasser for ungdom i utdanning
 6. Vi bidrar til skatteinntekter i kommunen vår, som betaler for skole, barnehage, omsorgshjem, at noen henter søpla vår og alle de andre tjenestene vi trenger i en god kommune
 7. Vi slipper å reise langt for å treffe fagfolk og handle det vi trenger
 8. Vi sørger for at det finnes sponsorer for det lokale idrettslaget
 9. Vi bidrar til et levende kulturliv
 10. Vi tar vare på vår egen og familiens liv

Ringvirkninger

På ringvirkninger.dnb.no kan du se hva våre lokale bedrifter bidrar med (tall fra 2018):

Brandbu Pølsemakeri AS bidro med 7,6 millioner kroner til samfunnet. Det tilsvarer:

 • 4 årsverk i politiet
 • 5 årsverk for lærere
 • 4 foreldre­permisjoner
 • 2 sykepleiere

Den Kreative Spire AS på Roa bidro med 588 000 kr til samfunnet. Det tilsvarer:

 • 1 skoleplass i barneskolen
 • 3 kilometer med elgsikring
 • 1 barnehage­plass
 • 1 år høyere utdanning

Eline AS på Jevnaker bidro med 927 000 kr til samfunnet i løpet av et år. Det tilsvarer:

 • 1 skoleplass i barneskolen
 • 1 barnehage­plass
 • 1 sykepleier
 • 3 utdannings­stipender