Gå tilbake til nettstedet

JØLSTAD BEGRAVELSESBYRÅ ÅPNER SAMTALEKONTOR PÅ GRAN

Tekst og foto: Kari Isingrud

Begravelsesbyrået er nå på plass i Hovsgutua 4A. – Her tar vi imot til samtale, og gir hjelp til
å planlegge begravelse, sier gravferdskonsulent Erland Ekeberg.

broken image

Eland Ekeberg, gravferdskonsulent i Jølstads avdeling på Hadeland, mener de nye lokalene i Hovsgutua er hyggelige og godt egnet for en samtale med pårørende etter dødsfall.

Jølstads avdeling på Hadeland har hovedkontor i Mohagen på Jaren, og avdeling både på
Garveriet på Roa, og nå også i Gran sentrum. Erland forteller at de vil være både synlig og tilgjengelige for pårørende som trenger hjelp når noen har gått bort.

Han eier Hadelandsavdelingen sammen med sin bror Håvard, og forteller at det er en liten
familiebedrift der også kona jobber.

- Vår første kontakt med pårørende er som regel på telefon, og vi tilbyr da samtale på nærmeste kontor eller reiser på hjemmebesøk til de som ønsker det, forteller Erland. Samtalene skal sikre at familiens ønsker og behov blir ivaretatt, og byrået hjelper til med planlegging og gjennomføring av selve begravelsen, og alt det
praktiske som følger med.