Gå tilbake til nettstedet

NYTT TOMTEFELT I LAUVLIA:
-VI SELGER MYE PÅ DEN FLOTTE UTSIKTEN

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Anne Lise Skjaker/Øvre Lauvlia

Det sier tomteutvikler Trond M. Alm, som sammen med kona Cecilie er i gang med å selge
48 nye panoramatomter i Øvre Lauvlia i Moen. Selskapet deres, Brynsås Eiendom AS, tilbyr tomter rett ovenfor det eksisterende feltet, der det var byggestart i 2014.

– Vi er klar over at vi er inne i en nedgangstid, men det virker som om mange er byggelystne allikevel, sier Trond, som allerede har flere navn på lista over interesserte kjøpere. Ekteparet har gitt DNB Eiendom og deresmegler oppgaven med å stå for det praktiske rundt salgsprosessen.

broken image

 

Utbyggerne av Øvre Lauvlia opplever Gran kommune, regionrådet og Hadelandshagen som både
positive og dyktige, og Alm mener det er i alles interesse å få nye folk til Hadeland. Ca. 40% av de som bor i feltet nedenfor er nyinnflyttede til bygda vår, og det er grunn til å tro at også Øvre
Lauvlia vil lokke flere til Gran kommune. Det er viktig med nye skattebetalere når kommunekassa roper etter mer penger, dessuten styrkes Moen skole med flere elever.

- Kommunen tar vedlikeholdet av hovedvegen inn til feltet og ansvar for drift av hovednettet
til vann og kloakk. Adkomstvegen opp fra Movegen er rustet opp og vil bli asfaltert, og Øvre Lauvlia vil få egen veg utenom det eksisterende feltet, forteller Alm, som kan friste med at både
turstier og skiløyper ligger helt inntil feltet. Tomtene er romslige og derfor attraktive for barnefamilier, som får både skole og fritidsmuligheter rett i nærheten.

Ekteparet Alm kjøpte eiendommen Lauvlia i 2005, og det er 100 mål som er regulert til tomter. Det vil også bli satt av sju mål til tomannsboliger på det øvre området. Dette vil utgjøre 16 boenheter. Tero Anlegg vil sørge for infrastrukturen til alle tomtene på feltet.

- Er du interessert i å bo midt i naturen og på Hadelands tak, ikke nøl med å ta kontakt! sier Trond M. Alm, og skuer utover det storslåtte panoramaet fra tomtefeltet i Øvre Lauvlia.