Gå tilbake til nettstedet

PORTRETTET:

Regionrådsleder Ingunn Granaasen

SAMFUNNSENGASJERT PÅDRIVER MED MANGE JERN I ILDEN

Tekst:Anne Lise Skjaker Foto: Fotograf B.T. Stokke AS

Hun er ordrik og har lett for å uttrykke seg, regionrådslederen. Som aller yngst i en søskenflokk på fire, har hun antakelig måttet kjempe om å komme til orde – og kanskje fått tilmålt tid! Slik erfaring kommer sikkert godt med når regionen Hadelands mangfoldige interesser skal målbæres inn i de fylkeskommunale og statlige organers innerste gemakker. – Man må gjøre så godt man kan og håpe at man får gehør for noen av regionens ønsker, sier samfunnsengasjerte Ingunn, som startet i jobben for bare noen måneder siden.

broken image


Med oppvekst midt i Hadelands indrefilet, Granavollen, behøver hun ikke mye vann på mølla
for å framsnakke regionens mange fortreffeligheter. Klart det var en grunn til at hun tok med seg sin hadelandsektemann og sine barn tilbake til hjembygda i 2013, da eldstemann skulle begynne på skolen. Etter 15 år i hhv. Trondheim og Oslo, var det også godt å ha besteforeldre, tjukke slekta og
gode venner i nærheten igjen. Sånn i tilfelle døgnets timer ikke strakk til for travle foreldre!

Etter fem år på linje for datateknikk ved NTNUI, inkludert valgfag innen økonomi og ledelse, samt ti år i lederjobb for Landkredittkonsernet i Oslo, startet Ingunn sitt eget firma da bostedsadressen igjen var endret til Gran. Konsulentoppdrag og ulike styreverv sørget for marginal lediggang. Dessuten er hun et «frivillighetsmenneske», så det ble en del dugnadsjobbing knyttet til både barnas aktiviteter og egne fritidssysler. Alt i alt var det ingen ulempe å kunne styre egen arbeidshverdag da familiens tre avleggere var små.

Ingunn sier selv at hun trives – og jobber best – i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi
og markedsføring. Næringsliv har hun vært opptatt av så lenge hun kan huske. Samfunnsengasjementet spenner i det hele tatt over et bredt felt.

Klar fornye utfordringer Regionrådet for Hadeland har siden starten av 2000-tallet vært et politisk samarbeidsorgan
for Gran, Lunner og Jevnaker kommuner og tilhørende fylkeskommuner, i dag Viken
og Innlandet. Jevnaker besluttet å trekke seg ut av det politiske regionrådet ved årsskiftet i fjor, men er fortsatt med på enkeltprosjekter som administreres av regionrådet.

Da lederjobben i Regionrådet ble utlyst våren 2022, fanget den Ingunns oppmerksomhet. Det som trigget henne i stillingsbeskrivelsen, var bl.a. at lederen skulle jobbe aktivt for regionens synlighet, attraktivitet og næringsutvikling, og gjerne skape nye arenaer der både skoler, næringsliv og offentlige myndigheter kan samarbeide enda bedre enn i dag.

- Spennende å jobbe med å øke attraktiviteten til en region som er nær Oslo og har et stort potensial på flere områder, tenkte den engasjerte dama og sendte inn søknad.

Jobben ble hennes, og etter noen måneder har hun funnet seg godt til rette som veileder, pådriver
og rådgiver for både regionrådets og andre aktørers prosjekter. At Gran og Lunner kommune har valgt hver sin fylkestilhørighet etter at hun startet i jobben, må hun bare ta til etterretning, med de utfordringer og muligheter det innebærer. Heldigvis har de to kommunene gode intensjoner om et fortsatt bredt og godt samarbeid på forskjellige arenaer. Men Regionrådet i sin nåværende form vil bli historie fra 2024, og det jobbes nå aktivt med å finne gode samarbeidsformer både innad på Hadeland og med naboregioner, for at Hadeland skal være best mulig rustet for fremtiden.

Viktig med nyetableringer og flere innbyggere

Enn så lenge fortsetter regionrådet, i samarbeid med kommunene, utrettelig arbeidet med den
økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen i kommunene, der bærekraft er en
fellesnevner. Hadeland skal være et godt sted å være i alle livets faser. Å skape gode levekår og muligheter for utvikling for de som bor og driver næring i regionen har høy prioritet. Økt tilflytning til kommunen er viktig, og det henger tett sammen med det å få flere bedrifter til Hadeland. Lykkes man med det, er håpet at ungdom, også fra andre regioner, søker hit når utdanningsløpet er avsluttet.

-En av regionrådets viktigste oppgaver er å påvirke i positiv retning, enten det er synliggjøring av området eller nye prosjekter hos aktørene på Hadeland, sier Ingunn, som liker at oppgavene favner vidt og at ingen dager er kjedelige!

Den ferske regionrådslederen vil ikke rangere oppgavene de har etter viktighetsgrad, men Hadeland vg skole, samferdsel, næringsliv og ikke minst samspillet mellom de ulike aktørene i samfunnet, er viktige felt. Og for Ingunn, som alltid har jobbet med utvikling og omstilling og har hatt gode løsninger som mål, er dette saker som gir henne ønsket tyggemotstand.

Ingunn er spent på hva framtida bringer av organisert samarbeid kommunene i mellom. Men en
ting er vi sikre på: Uansett hvilken rolle hun vil inneha i framtida, vil denne resultatorienterte dama alltid være en god ambassadør for Hadelandsregionen!