Gå tilbake til nettstedet

STORGATA FÅR NY LYSSETTING

Tekst: Kari Isingrud Foto: Kari Isingrud / Light Bureau

Den 17.februar blir det høytidelig åpning av den nye belysningen i Storgata i Gran sentrum. Arne Olav Olsen i Gran kommune lover både bedre trafikksikkerhet, effektiv energibruk og mer show i gata.

broken image

- De gamle lyktestolpene har forårsaket driftsutfordringer på flere områder, sier Arne Olav.

Han er enhetsleder for samferdsel og park, og forteller om lyktestolper som ble påkjørt gjentatte ganger, problemer med snøbrøyting, og vansker for store biler ved varelevering og renovasjon.

- Lyktestolpene sto for tett på gateløpet, forklarer han. Det førte til bulker og knuste speil, økte vedlikeholdskostnader og irritasjon. Stadig flere stolper ble stående uten lys, og dermed ble det et sikkerhetsproblem for all ferdsel i gata. Feilplasserte stolper betydde at kommunen var erstatningspliktig ved skader.

 

Samarbeid om sentrumsutvikling

Arne Olav understreker at et slikt fellesprosjekt er helt avhengig av at lokale aktører samarbeider godt. En bredt sammensatt prosjektgruppe arbeidet fram den løsningen som nå er ferdig montert. Gran kommune og medlemmer av Gran handel og håndverk vurderte utfordringer og løsninger, med faglige innspill fra firmaet ÅF Lighting.

- Vi diskuterte flere forskjellige konsepter, men endte opp med å fjerne lyktestolpene for å erstatte dem med hengelamper, sier Arne Olav. Han roser huseierne i Storgata, som har gitt kommunen tillatelse til innfesting av lampene på sine husvegger, og forteller at selvfølgelig har kommunen tatt ansvaret for kostnader og eventualiteter knyttet til dette.

Politikerne får også skryt for å sørge for finansiering. Prislappen kom på én million kroner, og pengene er hentet fra kommunens disposisjonsfond.

- De så behovet og det var et rungende flertall for å bevilge pengene

Vil trekke mer folk til Gran sentrum

Arne Olav lover at den nye løsningen med hengelamper både er energismart, og at det blir penger å spare på driften når de gamle lysstolpene er tatt ned. Men han understreker at hovedhensikten ikke har vært å spare penger. Både kommunen og handelsstanden ønsker at lyssettingen skal gjøre gata mer attraktiv og at flere får lyst til å ta veien innom Gran sentrum.

- Vi håper på litt mer action i sentrum, sier Arne Olav

broken image

Storgata belyses med kupler montert på wire. Armaturene henger på ulike høyder, og har
ulike plasseringer i gateløpet. Gata belyses med varmhvitt lys, mens kuplene kan ha ulike farger. Fargesettingen kan programmeres og brukes til å skape stemning til ulike høytider eller arrangementer. Det vil gi Storgata et mindre stramt og mer lekent uttrykk.

Åpning 17. februar

Kari Framstad Lokrheim i Gran handel og håndverk forteller at det er vinterdager i Gran fredag 17. og 18. februar. På lørdag blir det salgboder med både mat, drikke og gode tilbud.

- Startskuddet for vinterdagene går klokka 17 på fredag, med skøytedisco for barna, på skøytebanen på torget. Ung Hadeland serverer pølser og toddy, og de har med skøyter til gratis utlån, sier Kari.

Klokka 18.30 blir det offisiell åpning av den nye lyssettingen i Storgata. Koret Nos Alter skal synge, og ordfører Randi Thorsen «skrur på knappen» så det blir lys i de nye kuplene.

- Det blir lysshow og vi vil vise de mulighetene vi får med det nye gatelyset, sier Kari. Hun oppfordrer folk til å komme og oppleve hvordan lys og farger kan skape ulike stemninger i gata. Gatelysene kan programmeres slik at lyssettingen passer til ulike årstider, høytider og arrangementer.

- Vi er glade i lys i mørketida og håper dette kan bli en snakkis og en attraksjon, sier hun.

https://www.facebook.com/events/728924032006965

FAKTABOKS

Lyssetting - funksjon,romvirkning og opplevelse

Moderne gatelys skal fylle flereformål. Fagfolkene i ÅF lighting understreker i sin rapport til Gran kommune, at funksjon, romvirkning og opplevelse er tre viktige elementer i et helhetlig belysningskonsept.

Gatelysets funksjon handlerrett og slett om økt tilgjengelighet og trygghet for de som ferdes i gata. Både harde og myke trafikanter skal se og bli sett, slik at alle kan ferdes trygt.

Romvirkning betyr at lyset skal fremheve romligestrukturer og forsterke den tredimensjonale forståelsen. Både gateløp, fortau
og bygningskropper skal opplyses. Lyset understreker gata og omgivelsenes form.

Lyset skal også skape opplevelser,stemninger, og visuelle fortellinger, og forskjønne omgivelsene i de mørke
timene.