Gå tilbake til nettstedet

VIKEN FIBER BRINGER RASKT NETT TIL FOLKET

Tekst: Anne Lise Skjaker Bilde: Viken Fiber

Det er kostbart å bygge ut fibernettet på flatbygdene,der det er grisgrendt og avstandene er store. Men arbeidet går framover, ikke minst takket være godt samarbeid med forståelsesfulle beboere. 

broken image

 

Administrerende direktør i Viken Fiber, Anne Berit Rørlien,forteller at mange er ivrige etter å bidra i denne dugnaden som utbyggingen av fibernett på bygda er. – Vi møter mye forståelse og ikke minst velvillighet, og vi opplever at de fleste gjør det de kan for at arbeidet skal ha god framdrift. Grunneierne gir tillatelse til at vi kommer og graver på jordene deres, og noen kommer også med traktorer og deltar i gravinga! Når så kommunene følger opp med nødvendige tillatelser og rask saksbehandling, blir dette et skoleeksempel på godt samarbeid, sier Anne Berit Rørlien. 

Gjennom bygdefiber bidrar Viken Fiber med utbygging av fiberi områder det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge i. Det sier seg selv at utbygging av fibernettet ikke er noen billig affære, men de strekker seg langt, og tålmodige eiere er opptatt av å tenke langsiktig. 

-Når fiberkablene er lagt i bakken kan Viken Fiber forsyne kundene med Altibox sine anerkjente tjenester for internett, tv og telefon tilhusholdninger og bedrifter. Altibox har i mange år på rad skåret høyest på kundetilfredshet for tv- og bredbåndstjenestene til begge kategorier. (Kilde: EPSI Rating Norge). – En slik bragd forteller at det ikke bare er fibernettet som holder høy kvalitet, men også tjenestene som leveres gjennom det, sier Anne Berit Rørlien i Viken Fiber.