Return to site

Yngre krefter i full sving hos Gran Almenning 

Silje Henriksen Kristiansen og Tom Arne Grini gikk inn i nye stillinger i allmenningen
da trofaste medarbeidere ønsket å gå av med pensjon. 

broken image

 

Silje er ny kontor- og økonomiansvarlig, med ansvar både for regnskap og resepsjon. 

- Det er Silje folk treffer først om de ringer eller kommer innom, sier Harald Kvam, allmenningsbestyrer Gran Almenning. Han forteller at han headhuntet henne hos et lokalt regnskapsbyrå, da allmenningen trengte ny regnskapsansvarlig. 

- Først sa jeg kontant nei, ler Silje, men hun lot seg overtale til et uformelt møte, og det var nok til å skifte mening. Nå stortrives hun i sin nye jobb. Silje har en bachelorgrad i økonomi med spesialisering i regnskap, og fire års praksis fra regnskapsbyrå. Hun fikk sin autorisasjon som regnskapsfører i 2020.  

Tom Arne Grini ble ansatt i august i fjor. Han har en bachelorgrad i utmarksforvaltning og en bachelorgrad i friluftsliv. Han var først skogsarbeider på midlertidig kontrakt med allmenningen, men er nå fast ansatt med ansvar for alt det praktiske med skogsdrift, jakt og hytteutleie. 

Allmenningen har totalt sju ansatte; tre på kontoret og fire skogarbeidere.