Gå tilbake til nettstedet

-AZETS ER RIGGET FOR FRAMTIDA!

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Azets Gran

Det sierav delingsleder Maja Solberg Vodahl når hun oppsummerer «stoda» i årets siste
måned. -Det har vært et travelt år her hos oss, men det betyr at vi har en stor kundeportefølje, og slik skal det være, sier hun. Tallknuserne er blitt husvarme i de lyse, fine lokalene på bakkeplan i Hidemgården, og trivselen er til å ta og føle på midt i travelheten!

broken image

 

Navnet Azets er av nyere dato, men det opprinnelige regnskapsfirmaet har hatt tilholdssted i
Gran siden 1980-tallet. Fortsatt er det noen i staben som har vært med siden starten. Dette borger for lang erfaring og bred fagkunnskap innen regnskap og lønn, noe som kommer kundene til gode.

To nye arbeidere er blitt ansatt i inneværende år og én har gått av med pensjon. Dermed består «mannskapet» av 13 skarpskodde og dedikerte ansatte, som også fungerer som rådgivere for sine kunder.

Det tverrfaglige samarbeidet mellom avdelingen på Gran og de andre avdelingene i Innlandet er upåklagelig, forteller Vodahl, som mener at det er en stor styrke å være en del av en større enhet. Azetser nemlig et internasjonalt firma, der det er mye ekspertise å spille på, sier hun.

- Vi vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul, og ser fram til
et godt nytt år der vi sammen kan løse felles faglige utfordringer, avslutter Maja Solberg Vodahl.