Gå tilbake til nettstedet

AZETS FLYTTER INN I HIDEMGÅRDENE

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Nordens største aktør innenfor regnskap, Azets Insight AS, vokser stadig. Avdelingen i Gran er intet unntak; de er nå 13 ansatte, og det søkes i skrivende stund etter flere. Vekst fører fort til plassmangel, og kravene til lokaler blir stadig høyere i forhold til tekniske løsninger og rom for samarbeid. Det er derfor bestemt at avdelingen på nyåret 2021 flytter inn på hele 400 m2 i Hidemgårdene.

broken image

Det er avdelingsleder Kari Mette Raknerud Erstad som forteller dette til vår avis. Hidemgårdene AS er solgt til Halvard Jacobsen, og Kari Mette kan røpe at kontrakt er skrevet med den nye eieren. Når lokalene til en tidligere manufakturforretning skal tilpasses et moderne kompetansehus for regnskaps-, lønns- og økonomitjenester, må det nødvendigvis foretas bygningsmessige forandringer. Derfor vil det gå noen måneder før alt er klart til å tas i bruk, forteller avdelingslederen, som er fornøyd med at denne muligheten bød seg og gleder seg til flytting.

Hun kan ellers fortelle om en travel tid under koronaepedemien, der mange kunder kontaktet sin regnskapspartner for å få gode råd om hvordan de best skulle komme ut av krisen. Det ble også mange nye regler å forholde seg til, både for Azets og for kundene.

-Fordi vi i flere år har digitalisert og automatisert våre arbeidsoppgaver, var det få problemer med hjemmekontor, og kundene er også blitt fortrolig med denne samarbeidsformen. Vi føler at vi, til tross for stengt kontor i flere uker, har tatt godt vare på våre kunderelasjoner gjennom en tøff tid og at vi i det store og hele har kommet godt ut av krisen som rammet i mars i år, sier avdelingsleder Kari Mette Raknerud Erstad.