Gå tilbake til nettstedet

DELOITTE FØLGER MED I TIDEN

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Det skjer mye i løpet av et år innenfor revisjonskonsernet Deloitte, som innen de fleste bransjer. Statsautorisert revisor Ole Kristian Bleken, som er ansatt på Gransavdelingen, forteller at konsernet nå har tilhold i 150 land og at totalt 264.000 står på lønningslista. Deloitte er store på revisjon og økonomisk rådgivning, og kan også tilby advokattjenester.

broken image

-Vår avdeling betjener både privat- og næringslivskunder på hele Østlandet, og vi er tilknyttet det som kalles Deloitte Innlandet. Digitaliseringen sprer seg i stor fart, og det er viktig for oss å være toneangivende i definisjonen av fremtidige digitale revisjonsverktøy for å effektivisere arbeidsoppgavene, forklarer Bleken. Tidligere tiders fokus på kontroll av enkeltbilag vil på sikt bli erstattet med analyseverktøy som følger transaksjonene fra A til Å, og det er digitale løsninger som gjelder i hverdagen.

 

De fleste store kunder er allerede over på de mest moderne løsningene, men vi prøver også å tilpasse systemene til mindre firmaer, som ikke er kommet like langt når det gjelder digitale plattformer, sier Bleken.

 

En ny elektronisk rapporteringsstandard overfor skattemyndighetene innføres fra 1. januar 2020, dette for å lette kontrollen for myndighetene.

 

-I det hele tatt må vi bare godta at også vår lille avdeling her i Lidskjalvgutua, med bare fem ansatte, faktisk er en del av den store verden. Derfor er det viktig at vi følger med på nye og innovative digitale verktøy og deler kunnskap med andre medarbeidere. Det synes vi at vi så langt har lykkes bra med, sier revisor Ole Kristian Bleken (bildet) i Deloitte-avdelingen på Gran.

-Vår avdeling betjener både privat- og næringslivskunder på hele Østlandet, og vi er tilknyttet det som kalles Deloitte Innlandet. Digitaliseringen sprer seg i stor fart, og det er viktig for oss å være toneangivende i definisjonen av fremtidige digitale revisjonsverktøy for å effektivisere arbeidsoppgavene, forklarer Bleken. Tidligere tiders fokus på kontroll av enkeltbilag vil på sikt bli erstattet med analyseverktøy som følger transaksjonene fra A til Å, og det er digitale løsninger som gjelder i hverdagen.