Gå tilbake til nettstedet

REGIONSENTER MED EGEN SKØYTEBANE!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Det foreligger nå store planer for bruk av Gran Torg på vinterstid. Om alt går etter planen, kan skøyteglade i alle aldre om kort tid ta sine første glidende skøyteskjær midt på torget i Gran! Ideen har vært der en stund, men siden alle gode krefter nå har gått sammen om oppgaven, ser det ut til at ideen skal bli til virkelighet denne vinteren!

broken image

Slik skal det bli seende ut på Gran Torg til vinteren, hvis alt går etter planen

Styreleder i Gran Handel og Håndverk (GHH), Trond Øverlier, har gått med ideen i flere år og studert lignende baner i inn- og utland over tid. Men et regionsenter har mange oppgaver å prioritere, derfor har det ikke vært rom for å realisere ideen før nå i høst.

-Vi har dannet et ideelt aksjeselskap, Aktivt Regionsenter AS, som GHH står bak. Som navnet sier er målet å få til mer aktivitet og lavterskeltilbud i senteret vårt, sier Øverlier. Styret i GHH ble derfor kjempeglade da Sparebankstiftelsen Gran v/ leder Jørn Prestkvern, kunne meddele at de gir 2.7 millioner til det gode formål.

broken image

Alle gleder seg over at arbeidet med skøytebanen på Gran Torg alleredede er igangsatt!

Fra venstre: Jørn Prestkvern, (SpareBankstiftelsen Gran), Trond Øverlier (GHH), Sigmund Hagen (Regionrådet for Hadeland) og Bjørg Skogli (SpareBank1Gran).

- SpareBankstiftelsen Gran skal bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet og har stedsutvikling som en av sine gaveområder. Vi synes dette prosjektet er et meget positivt tiltak for utvikling av Gran sentrum og det skaper en lett tilgjengelig arena som er åpen for alle, sier Jørn Prestkvern. - Vi tror dette kan være et spennende nærmiljøtiltak for lek og glede på skøyteisen, som igjen skaper positiv fysisk aktivitet blant barn og unge og kanskje deres foreldre, sier lederen av SpareBankstiftelsen Gran avslutningsvis.

Torget eies av Gran kommune, som er positive til planene. Derfor har de også tatt på seg å drifte anlegget på dagtid. For å dekke opp helgene, jobbes det med å få til en løsning basert på frivillig innsats. -Vi håper at vi skal få på plass dette før skøytesesongen starter, og vi jobber med å skaffe sponsorer, sier Øverlier.

Regionrådet for Hadeland har midler som hvert år settes av til stedsutvikling, og de vil også gi sitt bidrag til det nye anlegget. Leder Sigmund Hagen mener det blir et godt tilbud til lokalbefolkningen på Hadeland. – Dette er investering i folkehelse, et lavterskeltilbud som vil gi mer liv og røre i regionsenteret, og som vi gjerne vil være med å støtte opp under sammen med andre samarbeidspartnere. Vi ser på skøytearenaen som et positivt tilskudd til et allerede aktivt senter, sier Hagen.

Arbeidet med skøytebanen er allerede i gang, og det er firmaet Isbaneteknikk som utfører jobben sammen med lokale underleverandører. Hele torget skal graves opp, og det skal legges ned varmekabler aller nederst for å hindre permafrost. Deretter skal det legges isolasjon og kjøleanlegg, som skal dekkes av heller lik de som er der i dag. Derfor blir ikke torget annerledes å se på sommerstid enn det har vært før.

-Vantene rundt skøytebanen og kjøleanlegget vil bli ryddet bort hver vår, slik at det kan brukes til andre aktiviteter på sommerstid. Til Gla’dagene i 2017 kjøpte Regionrådet en del elementer til torget, som vil settes tilbake på plass når skøytesesongen er over, lover Øverlier, og forteller at GHH tar 250.000 kr av egne midler for å få realisert skøytebanen i høst.

- Vi i GHH er veldig takknemlige for at så mange har tro på prosjektet og går inn med midler. Vårt håp er at torget skal få et rotfeste som en sosial møteplass, der aktiviteter vil skape nye aktiviteter og bygdefolk vil samles og trives. Klarer vi det, er vi godt fornøyd, og vi ser fram til at små og store skøyteløpere vil gli rundt på Gran torg i vinter. Kanskje slår vi samtidig et slag for rekrutteringa til skøytesporten, som i tidligere tider var et varemerke for Hadelandsregionen! sier Trond Øverlier i Gran Handel og Håndverk.