Gå tilbake til nettstedet

Eksperthjelp til bedrifter

Tekst og foto: Kari Isingrud

Det er godt kjent at Hapro Jobb og Karriere hjelper arbeidssøkere med å komme i arbeid. Tilbudet om bistand til bedrifter er langt mindre kjent. Disse tjenestene er gratis og skal bidra til å holde ansatte i den jobben de allerede har. 

broken image

Administrerende direktør Åge Skinstad i Hapro Jobb og Karriere.

 

- Jeg vil særlig trekke fram tjenestene Kompetansepluss og Ekspertbistand, sier administrerende direktør Åge Skinstad. 

Han forklarer at Kompetansepluss er en ordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter som de ansatte trenger i jobben sin. Dette kan være for eksempel digital kompetanse, norsk eller regning. Vi samarbeider med Kompetanse Norge, og tilbyr gratis kurs forteller Åge.  

Han vil også trekke fram Ekspertbistand som skal bidra til å løse vanskelige sykefraværssituasjoner. Da er Hapro en kompetent og nøytral tredjepart som hjelper til med å finne gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Tjenesten er finansiert via Nav. 

Jobbkonsulent Robert Langseth understreker at Hapro allerede har et svært godt samarbeid med næringslivet i regionen, men at det alltid trengs flere utprøvingsplasser for arbeidssøkere. 

- Målet er at de skal komme ut i lønnet arbeid, og at det blir en god jobbmatch både for arbeidsgiver og for deltaker, sier han.  

Utprøvingsperioden er kostnadsfri, og jobbspesialistene fra Hapro deler gjerne sin kompetanse om arbeidsinkludering. Om utprøvingen senere fører til ansettelse er erfaringen at arbeidsgiver får dyktig og stabil arbeidskraft.