Vi som bor i Gran har mye å glede oss over. Vi bor sentralt og samtidig midt i matfatet. Vi har naturen tett på, og samtidig urbane kvaliteter. Vi kjenner naboen, og vet hvem som driver den lokale butikken. Få steder har så mye av det beste livet kan by på, så tett på. Og bedre skal det bli.

broken image


Selv om veldig mye er bra, trenger steder som Gran å utvikles. Verden rundt oss forandres, rammene vi lever livene våre i endres, og tettsteder og byer må endres i takt med dette. Det handler om å til enhver tid skape den virkeligheten vi ønsker å leve livene våre i. For å få til dette må vi stå sammen, og vi må engasjere oss til beste for stedene vi er glade i.

Det er mye spennende og viktig planlagt for Gran Sentrum, som vil bidra til et mer funksjonelt, levende og handelssenter. Neste år blir endelig miljøgata realisert, sammen med en forlengelse av Storgata i sør. I tillegg foreligger det planer om nytt og bedre torg mellom Smietorget og Granstunet, det er åpnet for å endre kjøremønster i Storgata i tillegg til en rekke andre små og store prosjekter i Gran Sentrum. Men alle disse prosjektene trenger at vi som innbyggere engasjerer oss. At vi tydelig viser at vi ønsker utvikling og disse prosjektene velkommen.

Et godt eksempel er det nye helse og omsorgssenteret på Sagatangen. Det er rart at en handelsforening engasjerer seg i helserelaterte spørsmål tenker kanskje du? Ikke egentlig mener vi. For Sagatangen er et godt eksempel på utvikling som vil ha enorm betydning for et mer levende sentrum.
Senteret vil åpne opp Gran mot Jarenvannet, og skape en ny dynamikk og
utvidelse av Gran Sentrum. Den er et eksempel på moderne tenkning, hvor helse og omsorgstjenester inkluderes i et levende samfunn og sentrum, i stedet for å plasseres på et jorde fordi det er rimelig. Det er hverken positivt for de som bruker tjenestene, eller for samfunnet de er en del av.

Derfor er vi i GHH positive til Sagatangenprosjektet, og utålmodige for at det skal komme i gang. Vi tror det vil ha store positive konsekvenser for lokalsamfunnet vårt, og være en motor i utviklingen av Gran sentrum. Dessverre har prosjektet så langt vist at det er viktigere for politikerne å trenere hverandres løsninger, enn å å vise kollektiv gjennomføringskraft til beste for samfunnet de er satt til å arbeide for.
Derfor trenger fremtidens Gran at vi innbyggere tydelig viser hvor vi står, og
hva vi ønsker i saker som angår utviklingen i Gran. Vi må vise at vi er Granpatrioter, og at vi ikke aksepterer politisk vingling og sommel. For
politikere lytter til innbyggerne sine. I alle fall når det nærmer seg valg. Og
til høsten skal vi jo velge hvem vi vil skal styre i Gran, og hvem vi tror vil
evne å skape den beste utviklingen for en kommune som sårt trenger å komme seg videre i mange saker.

Med vennlig hilsen Stian Lyberg

Styreleder i Gran Handel og Håndverk