Gå tilbake til nettstedet

Fontenehuset Hadeland åpner i dag 15. september

Tekst og foto: Kari Isingrud 

Da åpnes dørene for folk som sliter litt i hverdagen, og som ønsker å forbedre sin livskvalitet og psykiske helse. Huset tilbyr fellesskap med andre og noe å gjøre, helt fritt for krav og tidspress

broken image

Her kommer det trapp, og terskelen blir lav! Det lover Kirsti Østhagen, Fredrikke Kjørven, Morten Albertsen og Anett Hornell i Fontenehuset Hadeland, som åpner 15. september.

- Vi er et frivillig arbeidsfellesskap der medlemmer får et nettverk, og noe meningsfullt å gjøre, forklarer Kirsti Østhagen, daglig leder for fontenehusene på Gjøvik og Hadeland. Hun understreker at dette er et lavterskeltilbud, som ikke krever henvisning eller vedtak, hvor man kan trene arbeidsmuskelen sin for å komme videre i livet. Det er frivillig, gratis og uten tidsbegrensning.

Hjelp når livet er vanskelig 

Tre nyansatte medarbeidere skal ta imot folk som vil prøvedet nye tilbudet. Det er driftsleder Morten Albertsen, samt Fredrikke Kjørven, ansvarlig for jobb og studieoppfølging og Anett Hornell som er ansvarlig for kontorenheten.

Alle tre gleder seg til å ta fatt på sine nye jobber. Deliker å jobbe med og for mennesker, og synes det er meningsfullt å hjelpe folk som sliter litt. De mener det er helt normalt å ha vanskelige perioder, og at gode kolleger og et godt arbeidsfellesskap er viktig for å klare vanskelige overganger i livet.

- Tilbudet vårt er for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer – rett og slett folk som selv føler at livet står litt i stampe, forklarer Kirsti. Arbeidsoppgavene er å drifte huset. Det kan
være markedsføring, budsjett og regnskap, vedlikehold, sørge for innkjøp og lage lunsj.

Fredrikke forteller at eneste kriterium for å bli medlem, erat man vil bidra med noe i huset. Det kan være lite eller stort, og utgangspunktet er at den enkelte selv kjenner sine interesser og ressurser best.

- Om noen liker hagestell kan vi gjerne starte kjøkkenhage, ler hun, og forteller at på Fontenehuset skal medlemmer og medarbeidere jobbe side ved side som kolleger.

Overgangsarbeid og utdanning 

Medlemmer kan også få hjelp til å komme i utdanning ellerlønnet arbeid. «Overgangsarbeid» er fontenehusenes eget arbeidsprogram. Medlemmer som ønsker det, kan gjennom dette programmet få prøve seg i deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. Dette er et samarbeid mellom Fontenehuset og lokalt næringsliv.

Erfaringen fra andre fontenehus er at mennesker som harbrukt huset en stund, får ny selvtillit og påtar seg stadig større oppgaver.

Huset åpner 15. september. Kirsti og hennes medarbeidere inviterer interesserte til en prat i Lidskjalvgutua 1, eller på stand i krysset i Storgata under potetfestivalen.

Om Fontenehuset Hadeland 

Fontenehuset Hadeland er et ideelt aksjeselskap, eid avNorske Kvinners Sanitetsforening Innlandet vest.

Åpent:
Mandag – fredag 8.00 – 15.30
Åpent noen «røde» dager
Fritidsprogram én dag i uka på kveldstid.

Tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet og Gran og Lunnerkommuner.