Gå tilbake til nettstedet

FORBERED BOLIGSALGET I GOD TID!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Det er hovedbudskapet fra eiendomsmegler Simen Lokrheim i DNB Eiendom avd. Hadeland, som er delaktig i at mange boliger skifter eier i løpet av et kalenderår. Sammen med Trine Skattum Rikoll og Ida Therese Haveland utgjør han et skarpskodd meglerteam som hjelper kundene med verdivurdering, finansieringsbevis og praktiske råd forut for boligsalg- og kjøp.

broken image

DNB Eiendoms meglerteam på Hadeland oppfordrer alle til å ta kontakt i god tid før de skal selge boligen sin. Da blir det mindre stress for alle parter, og kanskje kan gode forberedelser også gi en bedre pris! sier fra venstre Trine Skattum Rikoll, Simen Lokrheim og Ida Therese Haveland.

-Skal vi beskrive boligmarkedet i år med ett ord, må det bli «tålmodighet», sier Simen. -Vi ser på tallene at antall dager fra boligen legges ut til den er solgt har økt i forhold til tidligere år. Så langt i 2019 har det på Hadeland tatt 41 dager i snitt før boligen er solgt. Vi ser samtidig at selv om det generelt tar litt lengre tid å finne riktig kjøper, oppnår man som regel den prisen man ber om. At det går flere dager gir på den annen side et sunnere boligmarked, da kjøperne får noe bedre tid til å tenke og vurdere før de må foreta et av livets viktigste valg.

Det er mange nye leilighetsprosjekter under oppføring i vårt område, og når disse står ferdig til innflytting, vil naturlig nok de som flytter inn, ha en bolig som de ønsker å selge. Siden DNB Eiendom er i dialog med mange av de som står bak utbyggingsprosjekter på Hadeland, vet de omtrent når det kan bli tendenser til «salgsrush». Derfor oppfordrer megleren folk som skal selge til å ta kontakt tidlig, for å unngå stress og dårlig tid når «gammel» bolig skal selges og ny skal finansieres. Simen Lokrheim sier at trøkket har en tendens til å bli større jo nærmere Oslo boligen ligger.

Lokrheim vil også nevne det nye produktet til DNB Eiendom, «Garantert solgt», som en trygg ordning for kundene. Det går i korthet ut på at dersom DNBs meglere ikke klarer å selge boligen din, betaler du heller ingenting. Men med avansert verktøy for annonsering og med Norges største boligkjøperregister, er det ikke ofte at det skjer. – Vi tilbyr også boligstylist gjennom en av våre samarbeidspartnere, og det er ofte små grep som skal til for at boligen skal framstå enda mer attraktiv for potensielle kjøpere under visningen, sier eiendomsmegler Simen Lokrheim i DNB Eiendom avd. Hadeland.

broken image