Gå tilbake til nettstedet

FULL TRØKK I AVISEN HADELAND

Tekst og foto: Kari Isingrud

Nyheten om det påtenkte vindkraftanlegget i regionen, har skapt et enormt engasjement blant folk. – Nå blir det veldig tydelig hvor viktig lokalavisen er, sier redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen. Hun lover å dekke saken grundig.

broken image

Sissel Skjervum Bjerkehagen er tilbake som redaktør i Hadeland etter nesten fem år i Ringerikes Blad. - Det er or’ntlig stas. Jeg føler meg heme, sier Sissel.

- Vi er demokratiets førstelinje, sier Sissel. Avisen Hadeland har en liten redaksjon på ti personer. Disse skal nå dekke den tunge vindkraftsaken, i tillegg til andre små og store saker som er viktige for lokalsamfunnet.

Sissel påpeker at samarbeid med andre redaksjoner er viktig, særlig når en stor lokal sak også har regional og nasjonal interesse. Hun mener avisens slagkraft vil øke gjennom samarbeid med aviser som Oppland Arbeiderblad og Ringerikes Blad. Nettavisen har allerede publisert Hadelands sak, som avslørte vindkraftplanene, og har med det gitt saken oppmerksomhet nasjonalt.

- Vi vil ta vare på verdien av å være en egen lokalavis, men samtidig bygge nettverk, sier Sissel.

Journalistene går i turnus, og jobber til forskjellige tider. Det krever at hver journalist må kunne dekke flere stoffområder enn før. Avisen ønsker å være mer til stede der folk er, og å kunne dekke mer av det de driver med på fritida.

- Men det koster penger, påpeker Sissel, og minner om at jo flere som er med og spleiser, jo lettere er det å lage en god avis.

ALT på ettsted

Med et +Alt-abonnementfår du tilgang til Hadeland, og i tillegg over 100 aviser og nettsteder over hele landet. Amedia har samlet sakene fra sine aviser på alt.no.