Gå tilbake til nettstedet

MORTEN ØNSKER GJERNE Å GJØRE DEN LAVE TERSKELEN ENDA LAVERE

Tekst og foto: GHH

Halvannet år har gått siden åpningen av Fontenehuset Hadeland. Medlemstallet har økt, men det er fremdeles plass til mange flere. Den første januar i år tok Morten Albertsen over som daglig leder, og han har et mål.

broken image


-Ja, jeg ønsker å gjøre den allerede lave terskelen enda lavere, sier han.

-Tilbudet Fontenehuset har er etter hvert godt kjent, men vi opplever stadig at noen ikke har fått med seg hvilket viktig tilbud dette er.

 

Morten har vært driftsleder siden oppstart, før han nå har rollen som daglig leder. Han er takknemlig for det gode, etablerte samarbeidet med næringslivet, og han er glad for å ha fått på plass to kolleger, Tove Hagen som startet i august og Kristin Horni som begynte i januar.

-Nå består Fontenehuset Hadeland av tre medarbeidere og 22 medlemmer. Sammen skaper vi en arbeidsrettet hverdag for de som ikke kan delta i arbeidslivet av ulike, psykiske årsaker. Vi får tilbakemeldinger på at vi er en viktig faktor i menneskers egenrehabilitering, som igjen gir gode rutiner og struktur i hverdagen. Det aller viktigste for mange er det å føle seg nyttig,
føle mestring og bli sett, sier Morten.