Gå tilbake til nettstedet

GRAN FRIVILLIGSENTRAL – EN VIKTIG AKTØR I BYGDESAMFUNNET

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Gran Frivilligsentral har sin opprinnelse fra 1981, da ni humanitære foreninger i Gran stiftet «Førsteprioritet for de eldre». Da stiftelsens arbeid ble utvidet til å gjelde også funksjonshemmede i alle aldre, ble det nødvendig med et navneskifte, og stiftelsen «Prioritet for min neste» ble etablert. Med midler fra Gran kommune startet de ni foreningene Frivillighetssentralen, som hadde offisiell åpning høsten 1997

broken image

-Stiftelsen består i dag av 27 basisforeninger, som i stor utstrekning er med og drifter flere av tiltakene som Frivilligsentralen (som navnet er i dag) administrerer. De har også mange egne aktiviteter både på trivselshuset i Brua og her på huset, forteller avdelingsleder Marianne Orvang ved Aktivitetshuset Lidskjalv i Gran. Det er et tettpakket program gjennom året, der Duar’n, allsangskvelder, seniordans og formiddagstreff kan nevnes som populære «gjengangere». Hun tror det sosiale aspektet ved arrangementene er veldig viktig, og mange nyinnflyttede kan gjennom slike treff bli kjent med bygdefolket og få nye venner. Alle aldersgrupper er velkomne, selv om de fleste som møter er godt voksne folk.

 

Utviklingen siden åpningen i 1997 har vært formidabel. I dag eier og driver stiftelsen seks frivilligsentraler i bygda. Avdelingene heter Brua, Ung, Marka/Skjervum, Flerkulturell og Vassenden, i tillegg til Frivillighetens servicekontor, der daglig leder Hilde Tangen har tilhold. Kontoret ligger i Hadelandshagen i Storgata i Gran.

 

Sentralene har flere hundre frivillige bidragsytere som står bak nærmere 30 000 frivillige timer i året.

 

-Driftsutgifter dekkes av utleie, gaver og tilskudd, og det er et stort engasjement fra hver enkelt frivillig for at vårt arbeid skal kunne videreføres. Bl.a. trår mange til i sommerhalvåret for at arrangementene kan gå sin gang under de ansattes ferieavvikling.

 

Vi tror at Frivilligsentralens mange aktiviteter, fra seniordans og trim til matombringelse og leksehjelp, betyr noe for mange på bygda, og det er meningsfylt å være med og gjøre en forskjell! sier Marianne Orvang (bildet) ved Frivilligsentralen i Vassenden.

-Stiftelsen består i dag av 27 basisforeninger, som i stor utstrekning er med og drifter flere av tiltakene som Frivilligsentralen (som navnet er i dag) administrerer. De har også mange egne aktiviteter både på trivselshuset i Brua og her på huset, forteller avdelingsleder Marianne Orvang ved Aktivitetshuset Lidskjalv i Gran. Det er et tettpakket program gjennom året, der Duar’n, allsangskvelder, seniordans og formiddagstreff kan nevnes som populære «gjengangere». Hun tror det sosiale aspektet ved arrangementene er veldig viktig, og mange nyinnflyttede kan gjennom slike treff bli kjent med bygdefolket og få nye venner. Alle aldersgrupper er velkomne, selv om de fleste som møter er godt voksne folk.