Gå tilbake til nettstedet

Gran Håndballklubb Jenter 16

Hadelands neste store håndballhåp?

Tekst: GHH Foto: Privat

Gran Håndballklubb er en breddehåndballklubb stiftet i 1987 og har i dag rundt 100 aktive spillere. Klubben tilbyr trening og ferdighetsutvikling for barn og ungdom som er interessert i håndball, og vår sportsplan er bygd opp rundt mottoet «Flest mulig - lengst mulig»

broken image

Gran HKJ 16 sammen med Gro Hammerseng Edin på Hadelandskonferansen.

Gran HK jenter 16 består nå av 12 jenter. Stammen i laget fra Gran har spilt sammen siden de var 8. De ble slått sammen med Jaren da vi ble jenter 14 - de hadde også spilt sammen i flere år. Denne sesongen har de fått forsterkninger fra Jevnaker.

 

En klubb som jobber med god bredde har også en oppgave med å skape en attraktivitet for å ha en god rekrutering slik at mange får et tilbud i beste folkehelseånd. Og skal man ha god folkehelse må man starte tidlig.

 

De har hatt fokus på 3-M’er; Mestring, Moro og Motivasjon.

Laget kjennetegnes ved god lagånd. Jentene har hele tida vært lojale og prioriterer trening foran andre ting. Det har alltid vært veldig godt treningsoppmøte - og det har gitt resultater over tid. Det viser seg at trening hjelper. Nå er det klare for den nasjonale Bringserien hvor landets beste lag spiller. Det blir spennende å følge de utover vinteren.