Gå tilbake til nettstedet

EN TRYGGERE HVERDAG MED SECURITAS

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Securitas Hadeland

Securitas Hadeland er en egen mobil- og utrykningsavdeling som er underlagt selskapets avdelingskontor på Hønefoss. – Vi er i alt 13 ansatte, som både dag, kveld og natt tar ansvar for din sikkerhet, hele året! sier områdeleder Espen Larsen i Securitas Hadeland

broken image

Securitas Hadeland har både private og firmaer i sin kundeportefølje

Securitas Hadeland utfører mobile inspeksjoner hos kundene sine og påser at porter, dører og vinduer er lukket og låst, at kaffetraktere og andre elektriske apparater er avslått m.m. Også alarmutrykninger utføres for bedriftskunder og privatboliger i hele regionen.

-Vi er totalleverandør av sikkerhetsløsninger, og vi leverer bl.a.: Tekniske sikkerhetsinstallasjoner som innbruddsalarm, kameraovervåking, adgangskontroll, varesikring og mye annet. Alt som hører inn under svinnreduserende tjenester utfører vi også, dessuten holder vi kurs for å forebygge ran og svinn, forteller Larsen. Han legger til at Securitas er stolte over å være medlem av Gran Handel og Håndverk, og dermed kan bidra til trygge rammer for både medlemmene i foreningen og deres kunder.

-Dersom du er interessert i en uforpliktende gjennomgang av din bedrifts sikkerhetsløsninger, eller det er noe du lurer på, kontakt oss på telefon 02452! sier områdeleder Espen Larsen i Securitas Hadeland.