Return to site

Gran Handelssenter arrangerte kurs med 495 deltagere før jul!

Tekst og foto: Gran Handel og Håndverk

Corona-situasjonen har skapt mange utfordringer. Så også for Gran Handel og Håndverk sine medlemsbedrifter og deres ansatte. Foreningen søkte derfor Innlandet Fylkeskommune om støtte til 5 elektroniske kurs til Bedriftsintern opplæring i 2020. Søknaden ble innvilget og foreningen fikk kr. 125 000,-.

 

Kursene ble produsert i samarbeid med selskapet Talerlisten og hver kursmodul var på 45 minutter tilpasset medlemmenes behov og ønsker.

De fem kursene som ble tilbudt var:

  • Hvordan bruke sosiale medier til å skape salg?
  • Hvordan skape engasjement på Instagram?
  • Visuell historiefortelling – hvordan bruke bilder og video i markedsføringen?
  • Hvordan lykkes med annonsering på Facebook?
  • Hvordan skape begeistrede kunder?

Handelsstandens medlemsbedrifter og deres ansatte fikk gratis kurs som ble tilgjengeliggjort i perioden oktober til desember. Deltagerne logget seg selv inn på kursene når det passet den enkelte. Kursserien ble svært godt mottatt og foreningen har hatt 495 deltagere på kursene.

 

2 av deltakerne kommenterer kursene på følgende måte:

Mona Blom, Floyd på Smietorget:

Nye kurs er viktig for å følge med på utviklingen. Kursene var ålreite og det er veldig bra at vi som GHH-medlemmer fikk kursene gratis i en ellers vanskelig periode!

Mona Hvinden, Apotek 1 Granstunet:

Kursene var informative og lette å skjønne. Vi ser hvordan resultatet nå bedres og har allerede effekt på Facebook.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK