サイトへ戻る

Grans eldste bedrift feirer:

VARIG HADELAND FORSIKRING RUNDER 165 ÅR

Tekst: Anne Lise Skjaker, Foto: Varig Hadeland Forsikring/Fotograf B.T.Stokke

-Vår bedrift, med tilhold i det som nå heter Variggården i Gran sentrum, har med andre ord sin opprinnelse så langt tilbake som i 1855 og er dermed Gran kommunes eldste bedrift, forteller adm. direktør Jakob Ruud. Det kunde-eide, selvstendige selskapet har i alle år vært opptatt av skadeforebyggende arbeid i samarbeid med lokalt brannvesen. Selv om jubilantens navn ble endret fra Hadeland Gjensidige Brannkasse til Varig Hadeland Forsikring i 2018, er det samme visjon og samme historie som videreføres.

broken image

-For oss er det viktig å være til stede og ha en høy servicegrad overfor våre kunder. Vi føler at folk i alle aldersgrupper har behov for å snakke med våre rådgivere. Det at vi er tilgjengelig når kunden trenger oss er en bevisst politikk og kanskje litt «motstrøms» i vår bransje, der mange går for økt automatisering for å kutte kostnader. Men vi ser at vår strategi gir færre og mindre skader og mer lojale kunder, noe som også gjør strategien lønnsom, sier Ruud.

Jubileumsfesten utsatt

Sammen med sine medarbeidere hadde Ruud forberedt storstilt jubileumsfeiring i Hadeland Kultursal 23. april. Der skulle også den årlige tildelingen av gaver til lag og foreninger fra Varigfondet vært ett av innslagene. Slik ble det ikke på grunn av coronavirus-restriksjoner, og feiringen er nå utsatt til 22. oktober.

- Vi håper at samfunnet har normalisert seg innen oktober og at det blir mulig å gjennomføre jubileumsfeiringa på denne datoen. Vi har 400 påmeldte til festen, mange av dem med årelange kundeforhold til vår bedrift, sier Jakob Ruud. Som en kuriositet kan nevnes at 140 kunder har vært med siden starttidspunktet, 19. april 1855, riktignok gjennom skiftende generasjoner.

Gaveutdeling via Facebook

Siden gavetildelingen ikke kunne foretas i kultursalen, ble den flyttet til bedriftens Facebook-side, der det i løpet av påskedagene ble delt ut til sammen 3 mill. kroner til ulike lag og foreninger!

-Vi ønsket å gi vår økonomiske støtte nå, som en oppmuntring i en vanskelig tid, og vi håper dette kan være et positivt innslag for de mange frivillige som gjør en innsats i distriktets lag og foreninger, og ikke minst for brukerne, sier Jakob Ruud. Forsikringsselskapet har i etterkant mottatt mange takksigelser fra glade gavemottakere, kan han fortelle.

Forebyggende tiltak blant barn og unge

Varig Hadeland Forsikring har et prosjekt gående som de kaller «Varig Trygghet». Prosjektet er et samarbeid med lokalt brannvesen og innebærer at den oppvoksende generasjon får til sammen fem besøk fra de starter i barnehagen til de er ferdig med videregående. Et annet forebyggende tiltak er utdeling av 70 hjertestartere de siste tre årene, samt at 25 livbøyer er gitt bort.

-Vi føler trang til å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for tillit over mange år. Vi er også stolte av vår lange historie, og vi håper at både tilliten og historien går videre inn i nye generasjoner, avslutter adm dir. Jakob Ruud i Varig Hadeland Forsikring.

broken image