Gå tilbake til nettstedet

Har du fått melding fra DNB om å legitimere deg på nytt? Slik kommer du enkelt i mål

Tekst: GHH Foto: DNB

Bankene er pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjonsom kan bekrefte kundens identitet. I tilfeller hvor man ikke lenger har registrert tilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon, må banken be kunden legitimere seg på nytt. Det er bakgrunnen for at DNB nå kontakter kunder i Vest Oppland.  

broken image

 

Erling Levang, banksjef for personmarkedet i Vest Oppland, forteller at de fleste kundene enkelt kan legitimere seg via ID-sjekken i BankID-appen og trenger ikke møte opp på kontor.  

- Med ID-sjekken i BankID-appen kan kunden trygt og enkelt oppdatere kundeinformasjonen hjemmefra. Det eneste du trenger er en moderne smarttelefon og gyldig pass eller nasjonal ID, sier Levang. BankID-appen er en egen app, som man må laste ned i App Store eller Google Play. Du finner appen ved å søke på «Bankid»   

 

Utvider åpningstidene og åpner for drop-in over hele landet 

For kunder som av ulike årsaker ikke kan legitimere seg digitalt, har DNB gode løsninger for legitimering ved fysisk oppmøte.   

- Vi åpnet nylig mange av kontorene våre for drop-in og utvider åpningstidene enkelte dager for kunder som skal legitimere seg. På kontorene på Gran og Fagernes må man bestille time. Om det blir behov vil det åpnes for drop-in. Gjøvik-kontoret har drop-in hverdager 0900-1530, samt torsdager til 1900. Når man kommer på bankkontoret, vil det være tydelig merket med informasjon om hvor man skal gå for å legitimere seg. Vi håper dette bidrar til at vi kan hjelpe enda flere raskt og effektivt, sier Levang. Banken utvider også åpningstiden på telefon.   

 

Ønsker å finne gode løsninger 

Levang sier de har forståelse for at enkelte kunder kan oppleve legitimering som en tidkrevende prosess, og at de har behov for god veiledning underveis. 

-Vi er opptatt av å gi kundene tilstrekkelig med tid, god informasjon både digitalt og fysisk, og være tilgjengelige og løsningsorienterte. Dette gjelder spesielt for de ikke-digitale kundene, sier Levang. Han legger til at det er viktig at kunder som har utfordring med å få pass - eller time for ID-kort før frist for legitimering, og som ikke har annen gyldig legitimasjon, tar kontakt med banken. 

- Her vil vi legge en realistisk tidsplan for når det er mulig å få dette på plass, avslutter han.     

 

broken image