Gå tilbake til nettstedet

Intens jobbing på Gjøvikbanen 

Tekst: Kari Isingrud

Bane NOR Eiendom skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt. På Gjøvikbanen
gjøres det både store og små oppgraderinger av stasjonene.  

broken image

 

- Jeg fikk en baby i voksen alder, og den skal jeg ta godt vare på, ler Erik Rydén, driftssjef på Gjøvikbanen. Han har ansvaret for stasjoner og stasjonsområder.

Nye Jaren Stasjon sto ferdig for ett år siden, og storjobben på Nittedal stasjon nærmer seg slutten.

- Der var det litt større utfordringer, sier Erik, men i desember skal alt være ferdig, med heiser, overgangsbro, plattform på begge sider og større kapasitet på parkering.

broken image

Erik Rydèn

 

Det nye signalsystemet som er under utprøving, er forsinket. Ny ambisjon er å ta det i bruk i november 2023. Det opplyser Bane Nor på sine nettsider. Da blir det også mulig med timesavganger, som planlagt.

Men Bane Nor har ikke bare prosjekter i mangemillionersklassen. I løpet av 2023 skal venterommene på tre-fire stasjoner på Gjøvikbanen gjøres triveligere. Erik mener dessuten at
lokalsamfunnet rundt stasjonene er viktig. Han forteller at samarbeidet med Gran Handel og Håndverk er godt, og låner gjerne ut både parken og parkeringsplasser ved stasjonen, når det er større arrangementer i Gran.