Return to site

KUNDENS SPARRINGPARTNER INNEN REGNSKAP

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

De senere årene har regnskapsbransjen endret seg mye. Håndtering av papirbilag er blitt nesten borte, og kompetanse innenfor systembruk og rådgivning overfor kundene er blitt de viktigste oppgavene for nåtidas «tallknusere». Slik er det også på Accountors avdeling på Gran, der Olga Torhild Helsvig og Hans Erik Flatla, begge kundeansvarlige, oppdaterer oss om hva som er aktuelt innen bransjen.

broken image

-Prosessen med å digitalisere og automatisere arbeidsoppgaver pågår fortsatt, forteller de. -Dette tilpasses hele tiden den enkelte kunde. Målet er å frigi tid, slik at de ansatte kan fortsette å ha kunden i fokus og være den enkeltes sparringpartner. Siden koronapandemien slo til, ser en også nytten av å behandle bilag digitalt. Smittefaren blir minimal, da den enkelte kunde kan håndtere regnskapet hjemme. Denne muligheten gjør også at kundene sparer tid, og tid er som kjent penger!

Accountor har egne team som behandler bilag, betaler fakturaer, avstemmer osv. En slik form for arbeidsdeling og spesialisering av oppgaver gir også større trygghet for kunden. I tillegg er Accountors strategi at alle regnskapsoppgaver skal utføres innenlands.

Accountor i Norge har kontorer over hele landet. Det viktig for kunder og for firmaet å ha en lokal forankring og være tett på kundene med sin bransjekunnskap. Alle ansatte på kontorene er lokale og kjenner godt sine lokale miljøer. I tillegg er det en fordel å være en del av et større system, med kompetanse og kunnskapsdeling på tvers av kontorer.

-Ved å være en del av Accountor Norge har vi store ressurser i ryggen og kan utvikle tjenestetilbudet og nye tekniske løsninger som kommer kundene våre til gode, sier Olga Torhild Helsvig og Hans Erik Flatla (bildet) hos Accountors avdeling på Gran.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK