Gå tilbake til nettstedet

GRAN ALMENNING EIENDOM ER «FULLBOOKET»

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Almenningstråkket sør i Gran ble ferdigstilt i 2014 og så vidt vi vet Norges største forretningsbygg i tre. Samme år vant almenningen den gjeve prisen «Årets trebyggeri 2014». Etter vel seks år i bygget, mener både byggherre og leietakere at det svarer til forventningene, og pr. i dag er bygget fullt utleid.

broken image

Daglig leder Knut Narvestad (bildet) er stolt over at Almenningstråkkets leietakere dekker et bredt spekter innenfor varehandelen og dermed kompletterer kundetilbudet i Gran sentrum.

Han forteller at koronaen skapte usikkerhet hos leietakerne i starten, men at de alt i alt har kommet godt ut av pandemien.  Rema 1000 og Brandbu Pølsemakeri har begge kunnet melde om svært god omsetning som en naturlig følge av redusert reisevirksomhet og stopp i svenskehandelen. Dessuten er god mat viktig for folk i en ellers tung og vanskelig tid.

 

Både hos Maxbo og Skeidar ble det permitteringer en kort periode.  Men det snudde rimelig fort, da folk plutselig fikk tid til oppussing og fornyelse i heimen. Så det ser ut til budsjettene kan nås også i 2020.

 

Norconsult og Holms trafikkskole har også blitt påvirket av covid-19, men med ulike smittevernstiltak er driften i god gang hos begge.  Norconsult har økt sin bemanning fra to til sju siden innflyttingen for fire år siden, mens trafikkskolen er helt ny på Almenningstråkket.

Ved Gran Almenning har alt manuelt skogsarbeid pågått som normalt. Men nedstengningen i mars førte til usikkerhet hos sagbrukene og dermed bråstopp i tømmerhogsten, en viktig del av almenningens drift. Men så økte byggeaktiviteten, slik at sagbruk og byggevareforretninger fikk et oppsving.                                                                                     

 

Færre arrangementer og mindre møtevirksomhet har bidratt til betydelig mindre forbruk av trykksaker og dermed massevirke.  - Håpet er at det utvikles lønnsomme produkter der otre kan erstatte olje og at vi kan utnytte tømmerstokken på nye måter. Og selvsagt: Selv om vi på Almenningstråkket har kommet rimelig bra fra koronaåret, ønsker vi alle at samfunnet skal bli normalisert så fort som mulig, avslutter Knut Narvestad.