Gå tilbake til nettstedet

Liv og røre på skøytebanen i Gran

Samlingsplass for små og store

Tekst og foto: Kari Isingrud

Det yrer av liv på skøytebanen på torget i Gran en vanlig torsdagskveld. Vi teller tjuefem barn og voksne som koser seg med lek, aktivitet og prat. 

broken image

Folk møtes på skøytebanen. Til venstre: Peder Morstad og Ingvild Børtnes med barna Aksel og Oda. Til høyre: Rønnaug Skorem med barn fra ei speidergruppe på Jaren.

Diskolyset flasher over skøytebanen, og skaper neonstemning i vinternatten. Mange barn, - og noen voksne suser over isen.  

Aksel Børtnes Morstad (5) er her med mamma, pappa og storesøster Oda (8). I dag har han splitter nye skøyter, og har truffet Sondre fra barnehagen. Han ramser opp mange andre barnehagevenner han møter når han er her. Da Aksel bare var fire år brukte han balansepingvinene. Nå kan han gå fort uten noe å støtte seg på.  

Mamma Ingvild Børtnes forteller at familien er på banen omtrent en gang i uka. Hun synes det er lettvint fordi det er nært der de bor. Det er sosialt og barna finner alltid noen å leke med.  

- Vi leker «har’n», sier Oda. Hun forteller at noen ganger møter hun klassevenner, og noen ganger blir hun kjent med nye barn på isen. De går på skøyter, leker i snøen og snakker. Hun har vært her med klassen fra Trintom skole også.  

broken image

Skøytebanen har god is selv om kulda uteblir. Det ligger et kjøleanlegg under hel banen som sikrer 11 kuldegrader i sålen av isen. Det gir perfekt is fra november til mars.

Barna er utålmodige og vil ut på isen å leke. Det er mørkt og seks kuldegrader ute, men det kommer stadig folk. Først var det åtte – ti, nå teller vi tjuefem. Barna skøyter rundt i god fart, og selv de minste har forbløffende god balanse og motorikk.  

Pappa, Peder Morstad, forteller at de voksne noen ganger tar seg en kaffe og en prat inne på kafeen på Smietorget, mens ungene leker ute. Han mener det er en fin møteplass både for voksne og barn. Hyttefolk fra Lygna har også funnet veien hit, kan han fortelle.  

Peder mener skøytebanen er viktig for nærmiljøet. Den kan brukes gjennom hele vintersesongen, også før skisesongen starter og når det er vanskelig føre. 

- Det er et fint alternativ til alt som er organisert, og gir liv i et halvdødt sentrum, mener han, og forteller at folk på handletur stopper opp, ser på ungene og smiler.  

Viktig for Trintom skole 

Skolen har omkring 180 elever. Når en klasse har uteskole eller gym tar de ofte turen ned til torget i Gran sentrum for å gå på skøyter. 

broken image

Elevrådsleder Magnhild Hermansen Simensen (13) og nestleder,Jimmy Estensen Pedersen (12) understreker at skøytebanen er viktig for Trintom skole. 

- Skøytebanen er en viktig plass for oss, understreker elevrådsleder Magnhild Hermansen Simensen (13). Hun kan fortelle at de aller fleste klassene på skolen bruker skøytebanen. 

Nestleder i elevrådet, Jimmy Estensen Pedersen (12) forteller at det er mange i klassen hans som har lyst til å lære å gå på skøyter, noen går kappløp, mens andre går runder eller danser. 

- Vi driver mye med kappløp. Det er litt som dragracing, vi går om kapp, forklarer Jimmy. Det er lov å skumpe og knuffe litt for å komme seg forbi. Han forteller at de gjerne er to-tre timer på skøytebanen når de har uteskole. 

Magnhild synes det er sosialt å gå på skøyter. Flere kan gå sammen og prate, og de hjelper hverandre. 

- de som ikke har gått på skøyter før, eller som har dårlig balanse kan bruke balansepingvinene. De blir tryggere og tryggere når de bruker pingvinene, forteller hun.  

Både Magnhild og Jimmy er der også på kveldstid iblant. Da går de sammen med familie eller venner. 

Klassen til Magnhild har hørt rykter om at skøytebanen kanskje skal legges ned.  

- De har meldt inn til elevrådet at det er viktig å si ifra om hvor viktig skøytebanen er for skolen vår, sier hun til slutt. 

FAKTAOM SKØYTEBANEN

Skøytebanen ble etablert på Gran torg av Aktivt Regionsenter AS i 2018. Gran torg eies av Gran Kommune, og Aktivt Regionsenter AS eies av Gran Handel og Håndverk og Sparebankstiftelsen Gran.  

Gran kommune drifter skøytebanen på dagtid i ukedagene, og Aktivt Regionsenter drifter banen på kveld og i helger ved hjelp at butikker og dugnadsinnsats. Banen er gratis å bruke og åpen alle dager i vintersesongen fra klokka 09.00 til 21.00. Her er både lyd- og lysshow, og balansepingviner til å støtte seg på når man lærer å gå på skøyter.