· Leder

Med de siste lettelsene i smitteverntiltak er vi forhåpentligvis i ferd med å legge en svært krevende pandemi bak oss. Om ikke lenge vil snøen smelte, hestehoven kjempe seg opp og frem og vi vil oppleve lysere tider! Det er med andre ord grunn til optimisme. 

Som næringsforening er vi også optimister. Og takknemlige! Pandemien har nemlig vist at det er sterke bånd mellom næringslivet i Gran, og dere som bruker tilbudene. En fersk undersøkelse vi har gjort viser at gjennom pandemien har langt flere handlet oftere i Gran. Mens det var 55 prosent som svarte at de handlet ukentlig eller oftere i 2020, hadde dette steget til 70 prosent i 2021. Like gledelig er det at 85 prosent av de som handler i Gran er fornøyd med tilbudet.  

"Like gledelig er det at 85 prosent av de som handler i Gran er fornøyd med tilbudet. "

Som næringsforening skal vi selvsagt jobbe videre med å utvikle Gran som handelssenter. Det vet vi at medlemmene våre og næringslivet i Gran også gjør. Men det er viktig at også vi som bor i Gran og omegn er bevisst vår rolle i dette. Handel er ikke et velferdstilbud, men et samspill mellom butikker og kunder. Butikkene må stadig utvikle seg og tilbudet, sørge for førsteklasses service og forstå kundenes behov. Som kunder, og særlig kunder i små lokalsamfunn som Gran, må vi være bevisst betydningen av at vi handler lokalt. Butikkene er avhengige av dere for å kunne drive godt og utvikle seg videre slik at tilbudet til oss kunder blir stadig bedre. De er avhengige av at vi bruker pengene våre lokalt for å skape arbeidsplasser og gi unge mennesker muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette er en viktig del av verdiskapingen i et lokalsamfunn som vårt, om ikke selve hjertet.  

Vi forstår at det i dag er enkelt og fristende å handle både på nett og andre steder. Noen ganger til og med nødvendig. Det handler om utvalg, pris og tilgjengelighet. Vi forstår det. Men gjennom pandemien har vi vist at det lar seg gjøre å løse de fleste behov lokalt. Kanskje kan vi fortsette med det også inn i fremtiden? 

La oss fortsette å utvikle et levende Gran og et variert og godt handelstilbud sammen. Og la oss glede oss over lysere tider! 

Velkommen til en god handel i Gran!   

 

Med vennlig hilsen Stian Lyberg, Styreleder i Gran Handel og Håndverk

broken image