Return to site

Årets Potet 2021

Nils Arne Morka

Tekst og foto: Gran Handel og Håndverk

· Portrett

Hvert år deles prisen «Årets potet» ut under Den Norske Potetfestivalen. I høst var prisvinneren bortreist, så utdelingen skjedde derfor nå på nyåret.

broken image

 Stian Lyberg, Nils Arne Morka og Kari Framstad Lokrheim(daglig leder i GHH) under prisutdelingen av Årtst Potet 2021 

På folkemunne er det å «være en potet» en hedersbetegnelse om noen som kan mye og kan brukes til det meste. I vår spesialiserte tid kan man ved denne prisen sette søkelyset på det allsidige og mangfoldige. Prisen skal gå til noen som har utmerket seg innenfor ulike samfunnsområder, og som slik har eksponert sin allsidighet. 

Et enstemmig styre i Gran Handel og Håndverk (GHH) valgt å gi prisen Årets potet 2021 til Nils Arne Morka, og det var en blid vinner som endelig kunne motta prisen. Styreleder i GHH, Stian Lyberg sa følgende om bakgrunnen til utvelgelsen; 

-«Vi mener det er hevet over enhver tvil at du på en helt enestående måte har bidratt positivt for hele Hadeland gjennom din idrett, gjennom din jobb og ikke minst for hele Norge gjennom din utrettelige kamp for andre. Du er et forbilde for mange, og en inspirasjon for alle oss som bor ogvirker på Hadeland! 

-Du er en energisk person som aldri tar snarveier. Du har som aktiv idrettsutøver blitt norgesmester og nordisk mester i din idrett. I arbeidslivet har du bygd opp 2 butikker fra bunn av, og vist at det går an å lykkes hvis man er løsningsorientert, jobber hardt og tenker stort. Det siste året har sykdom snudd opp ned på hele din og familiens livssituasjon, men allikevel makter du å tenke utradisjonelt, fronte en viktig kamp offentlig og ikke minst dele din kunnskap og pågangsmot med andre. Der andre hadde lagt seg ned, har du jobbet målrettet for å vise andre at mye er mulig – tross alt, menat det viktigste er å kunne velge selv! Du skaper glede, formidler håp og er et bevis på at alt er mulig om man vil det nok.  

-Du er en forbilledlig potet i ordets rette forstand, og det står stor respekt av arbeidet du gjør hver dag, og verdiene du synliggjør gjennom dette. 

-På vegne av hele Hadeland vil vi derfor takke deg, og det er en ære å tildele deg Hedersprisen «Årets potet 2021». 

Det var en stolt og ydmyk vinner som mottok hedersprisen hjemme i egen stue. Prisen var et gravert glassfat fra Hadeland Glassverk og det vanket blomster og diplom i tillegg. Nils Arne takket for hedersprisen og hyggelige ord, og som han selv sa; - Det er fine folk som har vunnet prisen tidligere, og det er veldig hyggelig at jeg nå har fått den for 2021!