Gå tilbake til nettstedet

Ny avdelingsleder hos Eiendomsmegler 1 Hadeland

Tekst: Marit B. Skoglund Foto: Eiendomsmegler1 Hadeland

Eiendomsmegler1 Hadeland fikk fra 1. Mars i år ny avdelingsleder. Det er Sindre Backe som har tatt steget inn i denne rollen.

broken image

Sindre Backe er ny avdelingsleder hos Eiendomsmegler1 Hadeland.

Han har jobbet i Eiendomsmegler1 Hadeland på Smietorget siden 2018, og har før det jobbet for DnB Eiendom siden 2015. Fram til 1. April kan Sindre fortsatt hente kunnskap og coaching fra Terje Heggen som har innehatt rollen fra før. De har også hatt muligheten til å overlappe litt med hverandre fra før, noe Sindre setter pris på.

 

Det at Backe nå blir avdelingsleder hos Eiendomsmegler1 Hadeland, ser han på som en spennende oppgave. Han liker utfordringer og dette ser han på som en mulighet til å skaffe seg enda mer erfaring. Han har ingen ledererfaring fra før, men kjenner kollegene på kontoret godt og har stor tro på at de skal få til et godt samarbeide også framover, med han ved roret. De har allerede noen planer klare. Sindre fortsetter som eiendomsmegler ved siden av at han tar over avdelingslederansvaret. På Gran er de tre meglere inkludert Sindre, de har også en sekretær og en visningsansvarlig i tillegg. - Vi er et stødig og bra team og utfyller hverandre godt, sier Sindre.

 

Eiendomsmarkedet er bra om dagen. Det er selgers marked for tiden, kan Sindre fortelle. Det kommer av at det er mange kjøpere i markedet, både når det gjelder eneboliger og leiligheter. Hyttemarkedet er også veldig bra om dagen. Spesielt hytter og hyttetomter på Lygna har solgt godt etter jul, forteller Sindre. Han har tro på at markedet holder seg slik også fremover.