Gå tilbake til nettstedet

Nyansettelser og bredere tilbud i TEKplan-systemet

Tekst: Anne Lise Skjaker/TEKplan Foto: TEKplan

TEKplan er en gruppe selskaper på Hadeland relatert til bygg, byggevarer, anlegg, eiendom, håndverk og service. Brødrene Magnus og Hallvar Dehli i TEKplan forteller at de foreløpig har selskaper som jobber innenfor grunn- og gravearbeid, betongarbeid og gulvstøp, rørlegging, eiendomsdrift- og utvikling, samt utleie og drift av maskiner og utstyr. Omsetningen i 2020 ble på ca. 20 mill. kroner til sammen.

broken image

Fridhjof Berntsen (t.h.) og Iver Morstad, begge ingeniører innen sine dag,

og daglig leder hhv. i TEKplan Rør AS og TEKplan Grunn AS

-Vi får stadig flere kunder og har nylig ansatt 3 nye medarbeidere. Vi er nå totalt 10 personer, noe som gjør at vi, i tillegg til delte entrepriser innen våre fag, også kan tilby totalentrepriser på grunnarbeid. Dette omfatter alt fra tidligkonsept på tomter, utgraving, betongarbeider med ringmur og støpte gulv og vegger, samt inn- og utvendig VVS. Det utføres også opparbeidelse av uteområder med ferdigplen, asfalt, belegningsstein o.l., i tillegg til murer i granitt og betong, sier Magnus Dehli, som også nevner at det leies inn underentreprenører innen f.eks. sprenging og boring.

TEKplan har ingeniører ansatt i alle utførende firmaer, og de har også bred dekning av lovpålagte sertifiseringer som: ADK (anlegg, drift og kontroll), bygging/prosjektering av avløpsanlegg, asbestsanering samt kurs i arbeidsvarsling 1 og 2.

broken image

TEKplan har blant annet hatt et prosjekt på Jevnaker der de nettopp har utført tverrfaglig grave-, betong- og rørarbeid. Det er også bilder fra et større VA prosjekt, her benyttet vi underentreprenører bl.a. til boring, det ble lagt infrastruktur under vei.

-Vårt geografiske nedslagsfelt er aksene Ringerike (tom Hønefoss), Romerike, Oslo og Raufoss i nord. Vi er stadig på søk etter nye samarbeidspartnere, og vi oppfordrer alle ulike interessenter til å ta kontakt med oss, avslutter Hallvar og Magnus Dehli.

Ta gjerne kontakt med Magnus Dehli på mobil 400 61961.