Gå tilbake til nettstedet

DNB informerer om Pensjonskonto

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: DnB

Det er utrolig mange yrkesaktive som ikke vet hvordan pensjonen deres blir beregnet eller hva de vil få utbetalt når de går av med pensjon. Mange har heller ingen formening om når de skal starte pensjonistlivet. Men 2 av 3 tror de vil trenge like mye penger som pensjonister. - Årets innføring av egen pensjonskonto, som gir oversikt og kontroll, er en god nyhet for mange nordmenn, uansett hvor mye de har satt seg inn i pensjonistøkonomien sin, sier Erling Levang, banksjef i DnB markedsområde Vestoppland.

broken image

– Dette gjelder 1.4 mill. nordmenn som har jobbet/jobber i privat sektor og har innskuddspensjon. Pensjonskontoen opprettet automatisk, og målet med den er at pengene kan forvaltes på en bedre måte og gi deg bedre oversikt over hva du har å rutte med når du bestemmer deg for å bli pensjonist, sier Levang.

broken image

Erling Levang

De fleste har mange pensjonskapitalbevis fra jobber der de har hatt innskuddspensjon. Dette er en av de viktigste spareavtalene vi har, selv om mange ikke tenker så mye over det. Ved at disse pensjonskapitalbevisene samles i én avtale sammen med innskuddspensjonen din, forenkler det hele. – Hos oss i DNB vil du finne denne oversikten i nettbanken eller Spare-appen, men avtal et møte med en av våre rådgivere om du trenger hjelp, sier Erling Levang.

 

-Du bør ta et aktivt valg om hvordan pengene investeres. Hos oss i DnB kan du velge mellom tre ulike pensjonsprofiler, alt etter hvor lenge det er til du går av med pensjon. Selv om myndighetene samler all kapital fra innskuddspensjonsopptjening i den nye pensjonskontoen din, er det ditt ansvar at den spares på best mulig måte. Er du usikker på hva du skal velge, håper vi du tar kontakt med oss i banken, sier banksjef i DnB markedsområde Vestoppland, Erling Levang, avslutningsvis.

 

Dette er egen pensjonskonto:

Innskuddspensjon er det arbeidsgiveren din setter av til pensjonen din hver måned. Dette er norske arbeidsgivere pålagt av myndighetene. For ansatte i privat sektor betaler de en viss prosent av lønna di til pensjonssparing. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får av pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Hvis du slutter, får du et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjon. Fra 2021 vil alle som har innskuddspensjon få en pensjonskonto. Da samles innskuddspensjon og alle pensjonskapitalbevis på ett sted.Dette skjer helt automatisk.

Du får pensjonskontoen din der du har innskuddspensjon i dag, men du har full frihet til å velge en annen pensjons-leverandør enn den arbeidsgiveren din har valgt. Du bestemmer hvor pengene skal plasseres for at du skal få best mulig utbytte av pengene dine.