Gå tilbake til nettstedet

NY EIER, MEN SAMME KONSEPT OG BETJENING

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Den 5. juni i år fikk Maxbo på Gran ny eier. De ble overtatt av Løvenskiold AS, en ledende aktør innen bl.a. handel, eiendom og skogbruk og med røtter tilbake til 1690-tallet. – Vi opplever Løvenskiold som en forutsigbar og solid eier, og vi føler oss like trygge nå som da vi var en del av Gran Almenning, sier varehussjef Terje Martinsen i butikken på Almenningstråkket.

broken image

Arne Kristian Nilsen (t.v.) og Terje Martinsen i Maxbo Gran jobber i et fullsortiments byggevarehus, der et stort utvalg av maling er en del av tilbudet til kundene.

Noen omprofileringer har skjedd som følge av eierskiftet, men det er ikke store forandringer innen vareutvalget. De ansatte er også de samme som før.

 

-Vi er best på granitt og store innen maling, og i sommer har vi også fått nytt kassasystem, som etter innkjøringsperioden har fungert veldig bra. Vi takker våre kunder for utvist tålmodighet i startfasen! sier Martinsen.

 

- Maxbo på Gran ønsker å framstå som et fullsortiments byggevarehus som har de varene kundene etterspør. Vi vil spisse den lokale markedsføringa i større grad enn før, men kundene vil fortsatt kunne gjøre gode kjøp når vi kjører våre kampanjer, sier Terje Martinsen til Gran=Toppen.