Gå tilbake til nettstedet

«NYEKOSTER» HOS MØLLER BIL I MOHAGEN 

Tekst ogfoto: Anne Lise Skjaker 

MøllerBil er et godt fundamentert navn innen bilbransjen, og konsernets avdeling på
Hadeland har i flere år vært lokalisert til Mohagen Industriområde. Der er det både salgslokaler og eget verksted. Ifølge daglig leder Sindre Wannebo, har medarbeiderne bred og lang erfaring, og slik er det også med de to bilselgerne som har kommet til dette året. 

broken image

Lars Egil Hvattum (t.h.) og Geir Arne Langseth startet begge opp som nye selgere hos
Møller Bil Gran i vår, og de trives utmerket på sin nye arbeidsplass! 

Lars Egil Hvattum forteller at han har holdt på med bil i hele sitt voksne liv. Under samme tak som faren Egil, drev han iflere år sitt eget firma innen bilsalg og bilpleie. Da faren pensjonerte seg, var han en periode ansatt hos Harestua Auto, men da det ble ledig jobb hos Møller Bil Gran i vår,
begynte han der 1. mars. 

Den andre nykomlingen er Geir Arne Langseth, en blid landing som har høstet bilerfaring
siden 2009. Han arbeidet først innen bilbransjen på Dokka, siden ble han en del av staben ved Møller Bil Gjøvik, før han kom over til avdeling Gran samtidig med Hvattum. 

Begge karene har vært vitne til en rivende teknologisk utvikling innen bilbransjen de siste
årene, og nå utgjør EL-biler ca. 90% av nybilsalget, kan de fortelle. De roser det gode miljøet ved bedriften, noe som gjør at de gleder seg til å gå på jobben hver dag. Vi tror begge nykomlingene vil bidra til at kundescoren hos Møller Bil Gran fortsetter å ligge godt over landsgjennomsnittet!