Gå tilbake til nettstedet

-VELKOMMEN SOM SØKER TIL VARIGFONDET 

Tekst:Anne Lise Skjaker Foto: Fotograf B.T.Stokke og Anne Lise Skjaker

Det sier nytilsatt salgssjef i Varig Hadeland Forsikring (VHF), Per Øystein Erstad. Han har jobbet med salg og ledelsei mange år, og håper han kan ta med seg mye av erfaringene der inn i VHF. Erstad søkte jobben fordi han liker selskapets profil og kjerneverdier. Dessuten hørte han mye positivt fra kundene, og har siden 1. august blitt kjent med en trivelig og offensiv gjeng i forsikringsselskapet på Meieritråkket.  

broken image

Per Øystein Erstad. Foto Fotograf B.T.Stokke

 

-Vårt forsikringsselskap er Hadelands nest eldste bedrift, og den første brannkassen på Hadeland ble etablert i 1855, sier Erstad, som alternerer mellom avdelingen på Lena og på Gran. Lena har siden oppstarten i juni 2022 hatt to medarbeidere på kontoret, men om kort tid vil komme en til. – VHF er på offensiven, og satser parallelt på begge avdelinger, derfor vil det bli behov for flere flinke
medarbeidere på sikt, forteller Erstad.

De fleste brannkassene som ble etablert på bygdene på 1800-tallet har gjennom årene fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassa på Hadeland er imidlertid en av 15 som har valgt å forbli selvstendige selskaper. I 2018 ble navnet endret fra Hadeland Gjensidige Brannkasse til Varig Hadeland Forsikring. Dette ble gjort bl.a. for å synliggjøre at selskapet er lokalt eid og styrt av kundene. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant kundene. Selskapet er medeier i og samarbeider med Frende Forsikring.

broken image

Her er noen av de ansatte i Varig Hadeland Forsikring samlet utenfor kontorene i Storgata i Gran. Foto Anne Lise Skjaker

Som nevnt innledningsvis er Varig Hadeland Forsikring en viktig samfunnsaktør og i tillegg en ivrig skadeforebygger. Lokal tilstedeværelse, god service og bidrag til et trygt lokalsamfunn er også noe bedriften er opptatt av.

- Gjennom Varigfondet og ved å støtte de lokale brannkorpsene, gir vi midler tilbake til lokalsamfunnet. Alle lag, organisasjoner og ildsjeler kan søke om støtte til et prosjekt de brenner for. Det kan søkes om støtte til alle typer prosjekter som har som formål å gjøre lokalmiljøet til et bedre sted å bo og til alle tiltak som bidrar til å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge, sier Erstad. Det er mer info på om Varigfondet på www.varighadeland.no 

- Søknadsperiodener fra 1. november 2022 til 15. januar 2023, så la ikke sjansen gå fra deg, send inn en søknad i høst! oppfordrer Per Øystein Erstad i Varig Hadeland Forsikring.

 

broken image