Gå tilbake til nettstedet

AVFALLSHÅNDTERING– DET ER CONTAINERSERVICE, DET! 

Tekst ogfoto: Anne Lise Skjaker 

Med 22 biler ute på oppdrag og et nedslagsfelt som omfatter Hadeland, Ringerike, Land,
Gjøvik og Toten, sier det seg selv at det er travle tider hos Containerservice i Mohagen. Det er det spesielt travelt om høsten, da «markens grøde» fra bønder på Hadeland gir mange ekstraoppdrag i tillegg det som utføres gjennom hele året. 

broken image

 

Elin Dalby Mathisen og sønnene Stian og Jonas er de som styrer firmaet, og de har med seg
godt og vel 20 andre ansatte, hvorav de fleste sitter bak rattet i store lastebiler! I høst-månedene er det mange, både private og bedrifter, som tar en ekstra ryddesjau og kvitter seg med alt fra hageavfall, byggematerialer og ting som har hopet seg opp i løpet av sommeren.  

 -En tilgjengelig container er mye lettvintere enn å kjøre lass etter lass til et avfallsmottak. Vi setter containeren på plass og henter når kunden ønsker. Deretter tar vi hånd om avfallet på reglementert vis, enten det er rapporteringsplikt eller ikke, sier Stian Mathisen (bildet). Han tror også dette blir rimeligere enn å leie henger og kjøre flere turer.  

I tillegg til korn- og potettransport for landbruket, er det mange oppdrag med kjøring av strøflis, fôr, rundballer og maskiner.  Stian forteller at Containerservice samarbeidermed ledende aktører innen avfallshåndtering i andre distrikt og leier bort biler og sjåfører til disse.  Firmaet har også utplassert ca. 500 søppelcontainere fordelt på Hadeland og Ringerike. Ingen tvil om at Containerservice i Mohagen bidrar til å holde Bygde-Norge renere og ryddigere!