Gå tilbake til nettstedet

PÅ RETT KURS MED VISMA

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Visma Software avd. Gran er ett av fire slike kontorer i Norge. En av de viktigste oppgavene som gjøres på Gran er support av Vismas programvare innen bl.a. lønn og HR. Kursvirksomhet blir en naturlig følge av dette, og skal vi tro produktsjef Vegard Øfstaas og prosjektleder Hans Kristian Erstad i bedriften, er framtidas kunnskapssamfunn digitalt. Derfor er det heller ikke overraskende at de har registrert økt etterspørsel etter nettkurs og nettbasert trening den siste tida.

broken image

Prosjektleder Hans Kristian Erstad (t.v.) og produktsjef Vegard Øfstaas i Visma Softwares avdeling på Gran, har her tatt plass bak mikrofonene i bedriftens eget studio. Mye av det som tilbys av nettkurs og liveopptak blir produsert her.

De to karene forteller at mange tar modulbaserte nettkurs der de til enhver tid befinner seg. De sparer derfor reiseutgifter og kanskje også overnatting. Eksempelvis regnskapsførere, som har krav om jevnlig faglig oppdatering, har stor nytte av dette. Du får også tilgang til live-kurs og videoer når det trengs, sier Erstad og Øfstaas.

At kursvirksomheten hos Visma er populær, er det liten tvil om. Deltagerantallet har ligget på ca. 12.000 pr. år over noen tid, og tilbudet består av rundt 60 nettbaserte kurs innen forskjellige fagfelt, i tillegg til de ordinære klasseromskursene.

På avdelingen på Gran er det bygd opp et studio, hvor det produseres bl.a. en podkast, som er gratis og som sendes hver 14. dag. Det kan også spilles inn nettkurs og gjøres liveopptak i studioet.

-Vi er glad for å kunne bidra til ny kompetanse og dermed økt arbeidsglede og produktivitet hos våre kunder gjennom vårt brede kurstilbud! sier Vegard Øfstaas og Hans Kristian Erstad hos Visma Software på Gran.