Gå tilbake til nettstedet

Portrettet:Gunn Elisabeth Alm Thoresen,
EN INKLUDERENDE OG LYTTENDE ORDFØRER

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Fotograf B.T. Stokke AS

· Portrett

Da vår nye ordfører, Gunn Elisabeth Alm Thoresen, ble oppringt og spurt om hun kunne
stille som ordførerkandidat for AP i Gran, begynte hun å le. Hun hadde selv gått og lurt på hvem som kunne være aktuelle da Randi Eek Thorsen hadde gjort det klart at hun ikke ønsket gjenvalg. Spørsmålet kom derfor overraskende på henne! Men som det ja-mennesket hun er, ble det til at hun ga et positivt svar, og nå er hun godt i gang med sin ordførergjerning i kommunen.

broken image

 

Vår nyvalgte frontfigur framstår jordnær og ujålete og er oppvokst i Lunner, like ved kommunegrensa til Gran. Hun gikk på Lundby skole og betegner seg selv som en lesehest fra ung alder. Det kan komme godt med når hun skal gi seg i kast med dokumenthaugene som følger den nye jobben!

-Jeg var vel som unger flest, holdt på med 4H og pianospilling og var en del av en turfamilie på fire, forteller Gunn Elisabeth, som hadde en far som engasjerte seg i lokalpolitikken og gjerne bød opp til politiske diskusjoner i heimen. Hun ble allikevel ingen ungdomspolitiker, men meldte seg inn i Arbeiderpartiet i voksen alder.

Da det kom til linjevalg på videregående, ble det allmennfag, siden hun var bestemt på å
bli sivilingeniør. Men etter hvert komhun på andre tanker, og valget falt på sosionomstudiet ved Høyskolen i Oslo. Det har hun ikke angret på. Før ordførerjobben ble en realitet, var målet å slå til med en mastergrad innen offentlige ledelse og styring til våren. Nå er hun usikker på om tida strekker til!

Interessante jobber i by og bygd Gunn Elisabeth bodde i Oslo fra høsten1998, og etter endt studium fikk hun jobb ved et sosialkontor i hovedstaden. Deretter ble psykisk helse hennes arbeidsfelt. I 2013 bestemte hun og mannen Jan at det var bedre oppvekstsvilkår på bygda, og siden har de holdt til i et koselig hus på Jaren. Døtrene er blitt 13 og 8 år, og vår nye ordfører er bevisst på å bruke all ledig tid sammen med familien.

Etter å ha hatt en stilling på NAV i Gran, ble hun i 2017 en del av Oppfølgingstjenesten som er stasjonert ved Hadeland videregående skole, der hun har vært til nå.

- Det har vært en givende jobb i nært samarbeid med elevtjenesten ved skolen, og jeg tror dette arbeidet utgjør en forskjell for mange ungdommer, sier hun, og erklærer sin beundring for hvor framoverlent mange bedrifter og skoler er på Hadeland. Nye ting utprøves og gjennomføres, til det beste for alle.

– For meg har det vært positivt å jobbe med forskjellige folk, lytte til deres behov og meninger og sammen finne muligheter. Kanskje det er nettopp det som er viktigst i rollen som ordfører også?undrer Gunn Elisabeth.

Store oppgaver venter Den nest yngste ordføreren som har blitt valgt i Gran tenker at det aller viktigste nå er å få til en god samarbeidsplattform partiene imellom. Det har hun stor tro på skal lykkes, da huner overbevist om at alle vil det beste for kommunen sin. En krevende økonomisk situasjon trenger dyktige og samarbeidsvillige politikere som evner å ta kloke valg.

- Jeg tror få vil kjenne på i hverdagen at det har kommet en ny ordfører, men jeg er sikker
på at folk vil merke at vi har fått en ny flertallskonstellasjon med et tydelig mandat, sier Gunn Elisabeth, som tviholder på begge sine fornavn, da Høyre også har sin Gunn (Seigerud) og det lett kan bli misforståelser.

Inkluderende og lyttende ordfører Som ordfører mener hun det må legges til rette for at så mange som mulig får mulighet til å jobbe og få oppgaver som er tilpasset egen helsetilstand. Samtidig må vi ta godt vare på de som ikke kan jobbe. Alle må inkluderes og løfte i felleskap, for det blir flere pensjonister også i vår kommune, og det krever flere skattekroner i kommunekassa.

Gunn Elisabeth er også opptatt av at ungdom som har vært utenbygds en periode, kommer
tilbake etter noen år. For å tiltrekke seg disse, må en ha varierte og gode tilbud i lokalsamfunnet, samt høykompetanse-bedrifter med spennende arbeidsplasser. – Jeg ser fram til at en næringsrådgiver kommer på plass i kommunen igjen, sier hun, - det trenger vi for å nå dette målet.

Den nyeordføreren bedyrer at hun vil være seg selv i rollen som ordfører. Hun håper å bli
oppfattet som en lyttende og inkluderende person og vil prøve å representere velgerne
som best hun kan i tida framover. Så daer det vel egentlig bare å «gunne» på?!