Gå tilbake til nettstedet

SAMARBEID ER ET NØKKELORD

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Granavolden Hotel & Gjæstgiveri har lagt bak seg et rimelig bra år. – Det gikk litt trått i starten, men det løsnet etter hvert, humrer daglig leder for det profilerte gjestgiveriet, Arne Ivar Johnsrud. Han legger ikke skjul på at den strammere økonomien, både i privat- og bedriftsmarkedet, er merkbar. Derfor vil han berømme sine meget dyktige ansatte, som har vært med på et år der omlegging til smartere drift og nye energitiltak har stått på agendaen for å kompensere for økte kostnader.

broken image

På Granavolden Hotel & Gjæstgiveri kan det gis gaver til barn som trenger det og legge pakka under juletreet. - For hver gave gir vi her på Granavollen kr 100.- i tillegg. Både gaver og penger går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid, forteller daglig leder Arne Ivar Johnsrud (bildet).  

 

- Vi jobber med variasjon og trivsel i arbeidssituasjonen, og kan glede oss over lavt sykefravær. Kurs og konferanser er fortsatt den største posten på inntektssiden, og vi vil jobbe videre for å tiltrekke oss dette segmentet, sier Johnsrud.

 

- I tillegg har vi planer om å spille mer på muligheter i nærmiljøet, som skiløyper og andre friluftsaktiviteter, gjerne i samarbeid med flere i reiselivsbransjen. Fra 2025 vil vi bli mer synlig i forbindelse med Operafestivalen i Røykenvik, og vi skjeler også til store aktører som Kistefos
og Hadeland Glassverk i framtidige prosjekter. «Pakkeløsninger», der også andre aktører er involvert, ligger i tida.

 

Jeg tror Granavollen som turistdestinasjon bare er i startgropa, for det jobbes godt for å få området enda tydeligere på kartet, sier en optimistisk daglig leder, som er fornøyd med ordrereserven kommende år.

Det er noe som heter å spille hverandre gode, og det virker som om reiselivsbransjen på
Hadeland har sett verdien i dette!