Gå tilbake til nettstedet

Portrettet: Øyvind Haslestad

På jobb for frivilligheten

Tekst: Kari Isingrud Foto: Fotograf BT Stokke AS

Øyvind Haslestad vil legge til rette for at det gode skjer. Det var viktig i jobben som politispesialist i Oslo, og det blir viktig i den nye jobben som daglig leder i Gran Frivilligsentral.

broken image

Det er en ung pensjonist som nå skal lede frivilligsentralen. 58-åringen ble pensjonert fra politiet i fjor, og startet i ny jobb i januar i år. Han er rotfestet hadelending med samfunnsengasjement og interesse for frivillig arbeid.

- Jeg er født i SÅS, oppvokst på Ringstad og bor på Jaren med kontor i Brandbu, sier han.

Han har deltatt i styre og stell i lokale lag og foreninger siden tidlig på 90-tallet; i Jaren IL, på Jaren Misjonshus og Marienlyst, grendehuset på Jaren. Som far til tre har han fulgt opp ungene på aktiviteter i det lokale idrettslaget.

- Frivilligheten er en bærebjelke i det norske samfunnet, mener Øyvind og får støtte av Statistisk Sentralbyrå:

Verdien av frivillig arbeid er beregnet til 136 milliarder kroner i 2017. Det tilsvarer 4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Den lønnede sysselsettingen i organisasjonene utgjorde 91 600 årsverk, og den ulønnede innsatsen er beregnet til 142 000 årsverk.

Allsidig og vitebegjærlig

Øyvind er gift og har tre voksne barn. På fritiden er han hobbymaler, HiFi-entusiast og har en fortid som oppfinner og gründer. Interessen for kunstmaling har han etter sin far, og da han arvet malesakene tok nysgjerrigheten overhånd og han begynte likegodt å male bilder selv.

Vitebegjæret er bakgrunnen for hifi-hobbyen og gründervirksomheten også.

- Jeg har noe gammelt HiFi-utstyr fra 70-80-tallet som jeg tester ut teknisk og lydmessig. Jeg reparerer litt, plukker fra hverandre og setter det sammen igjen, sier han, og legger til at han har noen kompiser som har noe av «samma sjukdommen».

På starten av 2000-tallet prøvde Øyvind seg som gründer og utviklet Coolit, en iskremkjøler som holder isen kjølig på bordet. Coolit ble nominert til årets norske oppfinnelse i 2002. Produktet ble solgt i mange sammenhenger, men ting tar tid, og arbeidet med produktet måtte vike for jobb i Oslo og familie.

Vil legge til rette for at det gode skjer

Øyvind har jobbet innen flere fagfelt i politiet, og hadde permisjon i flere år for å jobbe i UDI og Aetat. Tid til diverse etterutdanninger har det også blitt. I de senere år har han jobbet innen det kriminalitetsforebyggende arbeide i Oslo sentrum.

- Jeg jobbet mot skoler, nærmiljøer og enkeltpersoner, eller organisasjoner, barnevern, og innvandrergrupper og Oslo voksenopplæring. Han kom tett på folk med svært ulik bakgrunn og oppfatninger.

- Det er veldig trivelig å møte nye mennesker og finne ut av hvem de er, og hvorfor de er som de er, sier han, og understreker at man må være bevisst på at førsteinntrykket sjelden er sannheten om et menneske. Han legger vekt på å ta seg tid til å lytte, og prøve å forstå mennesker med et helt annet utgangspunkt enn en selv. Øyvind er opptatt av at alle skal ha det bra. Vi er faktisk avhengig av hverandre i samfunnet vårt, mener han.

Nå skal Øyvind bidra til godt samspill mellom folk og organisasjoner i Gran kommune.

Møteplass for sosialt og kulturelt fellesskap

Stiftelsen Gran frivilligsentral har som formål å stimulere til økt sosialt og kulturelt fellesskap mellom mennesker i kommunen. Folkehelsen i Gran er noe frivilligsentralen skal ha fokus på fremover.

- Vi skaper møteplasser for folk i bygda, sier Øyvind og legger til at frivilligsentralen har to flotte hus; Trivselshuset i Brandbu og Lidskjalv i Gran.

- Duar’n samler 30-50 mennesker for noen timer hver uke, en gang i Brandbu og en gang i Gran. Da er det kåseri og musikk, det er lunsjbuffe og folk kan prate og slappe av. Duar´n starter opp igjen i september, da med et «koronatilpasset» opplegg.

Frivilligsentralen har også tilbud til barn og unge, møteplasser for folk i alle aldre, besøksvenner, matombringing, språkkafé og leksehjelp for flerkulturelle, og når kommunen er i beit for noen til å hente smittevernutstyr på Gjøvik, stiller frivilligsentralen gjerne opp.

Stadig nye aktiviteter

Frivilligsentralen har nylig startet styrekurs for lag og foreninger, blant annet kurs i styrearbeid, og i økonomi og søknadsprosedyrer.

Det er allerede tilbud om gågrupper og andre trimaktiviteter, men nå starter en ny aktivitet som kombinerer rusleturer og søppelplukking. Det blir flere uteaktiviteter i disse «koronatider».

- Det blir en uteaktivitet der folk kan rusle på tur i små grupper og samtidig plukke med seg litt søppel, sier Øyvind. Det blir tid til å prate og drikke kaffe, samtidig som man bidrar til å holde nærområdene i Gran og Brandbu rene.

- Og så planlegger vi noen nye aktiviteter for kara, opplyser Øyvind. De vil gjerne ha noe konkret å gjøre når de møtes, har han erfart, og tar gjerne imot gode forslag.

- Vi sees, hilser han til slutt