Gå tilbake til nettstedet

PRISBELØNNET OPTIKER HOS BRILLEHJØRNET

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Optiker MSc Tina Regine Johansen fra Jevnaker er tildelt det såkalte «Sølvretinoskopet» for beste mastergradsprosjekt av Norges Optikerforbund. Til daglig er Tina optiker hos Jarle Bang i Brillehjørnet på Gran, der hun har jobbet i fem år.

broken image

Optikereksamen ble avlagt i 2013, og året etter begynte hun på en mastergrad ved siden av jobben. Problemstillinger knyttet til barn, syn, helse og kropp fanget hennes interesse, derfor ble «Spesialisering i barn og samsyn» temaet hun valgte. Etter fire år var masteroppgaven ferdig.

 

I korthet gikk oppgaven ut på å finne ut om mye skjermbruk hos barn kan føre til muskel- og skjelettplager. Elever fra barneskoler på Hadeland har vært intervjuobjekter, og ungene gjennomgikk synsscreening og svarte på spørsmål. Alle var rundt tolvårsalder. Barn lever et annerledes liv nå enn før; mange er mindre fysisk aktive og tilbringer mer tid foran skjermer. At det er sammenheng mellom øye og kropp og at vi bør bevege oss jevnlig og unngå langvarig statisk arbeid, er noe av det som kom ut av undersøkelsen.

 

-Sjefen min, Jarle Bang, har gitt meg god oppfølging fra dag èn, og vi har begge et stort hjerte for faget vi utøver, sier Tina. – Selv brenner jeg for at barn får en tidlig synsundersøkelse, gjerne før skolestart, slik at de kan få tilbud om hjelp og behandling dersom det trengs. Tidligere studier har nemlig vist at èn av fem barn har synsproblemer, sier Tina Regine Johansen i Brillehjørnet på Gran (bildet).