Gå tilbake til nettstedet

SOLCELLEBOOM FOR GULBRANDSEN & OLIMB

Tekst: Kari Isingrud Foto: Gulbrandsen og Olimb AS

Det er en eventyrlig vekst i det norske solcellemarkedet. Det merkes også lokalt.
Gulbrandsen & Olimb har jobben med å montere solceller på taket på Linstadgården
i Gran sentrum.


broken image

 

- Interessen for solceller er stor og vi har levert både små og store anlegg, forteller
Arild Gulbrandsen. Han har store monteringsoppdrag framover. Både Grua skole i Lunner,
E‑Plasts nye næringsbygg i Mohagen og flere landbruksbygg skal ha solceller. Og altså Lindstadgården, der det nye taket er på plass før potetfestivalen.

Lønnsom investering

GårdeierThor-Erik Linstad opplyser til Avisen Hadeland at selve investeringen i
solceller koster i overkant av én million kroner. Støtte fra Enova dekker cirka 300.000,-.

Anlegget vil dekke omtrent 30 prosent av det årlige forbruket til Linstadgården.
Med en strømpris på én krone per kilowattime vil anlegget være nedbetalt om
10–15 år. Levetiden på anlegget er minst 30 år.

- Høye strømpriser og støtte fra Enova er utløsende for at flere vil ha solceller, og
produsere strømmen selv, mener Arild Gulbrandsen. Et bolighus kan få inntil 47.500
kroner i støtte og da vil investeringen være spart inn på 6-7 år med normale
strømpriser.

Tredoblingav antall solcelleanlegg

Oversikt franve.no viser at antall solcelleanlegg i Norge har mer enn tredoblet seg fra
2021 til 2022. Installert effekt, det vil si produksjonskapasiteten under
normale forhold, er doblet. Økningen hittil i 2023 er enda større. En lignende
utvikling ses også over hele Hadeland. Veksten er størst i Lunner og Jevnaker
kommuner, men også i Gran er veksten stor.

Gulbrandsen& Olimb har først og fremst kunder i Innlandet og Stor-Oslo Nord, og
leverer solcelleanlegg både til bolighus og næringsbygg. Arild innrømmer at han
alltid er litt bekymret for fremtiden, men han er optimistisk for denne delen
av virksomheten

-Utviklingen går fort og jeg har tro på fortsatt vekst i solcellemarkedet, sier han.