Gå tilbake til nettstedet

Store planer for Vassenden Park 

Tekst: Kari Isingrud 

Edvall Martin Stenberg i Vassenden Park AS, og hans nye kompanjonger, klør i fingrene
etter å komme i gang med videre utbygging på den femten mål store tomta nord i
Gran sentrum. Her skal det bli nye boliger og næringslokaler.  

broken image

Det skal bli moderne og grønt i Vassenden Park - her blir det trivelig å jobbe og bo. Området skal utvikles med detaljhandel, serveringssteder og anne aktivitet. Illustrasjonsfoto, endringe kan forelkomme.

 

- Vi ser at det er potensial på Hadeland, og denne tomta har sentral og fin beliggenhet nær både tog og vei, sier Valter Chr. Jensen i Oslo-firmaet Valter Jensen Eiendom AS, som nå har kjøpt seg inn i Vassende Park AS og i Entreprenørselskapet Stenberg Co AS.

Tide arkitekter er engasjert for å lage områdeplan for hele kvartalet mellom Storgata, Skolegata, Jarenstranda og Oslolinna. Tomta er eid av Vassenden Park AS, og i første byggetrinn skal det bygges i Skolegata.

broken image

Edvall Martin Stenberg, Tommy Benum og Valter Chr. Jensen foran Vismabygget som sto ferdig i 2017. Nå vil de videreutvikle kvartalet nord i Vassenden og skape et nytt og trivelig knutepunkt.

 

Nye eiere med ambisjoner

Vassende Park AS sine tidligere eiere, Per Godli, Paul Gamme og Gunnar Schulz har solgt seg ut, og Valter Jensen Eiendom har kjøpt seg inn og eier 66 % av aksjene. Valter Jensen har også kjøpt 50% av aksjene i Stenberg & Co, som eier de siste 33% av Vassenden Park AS

Valter er annen generasjons eiendomsutvikler og forteller at faren startet firmaet med sine tre brødre. De begynte med å grave ut sin egen tomt med hakke og spade for mer enn sytti år siden. I dag eier og forvalter Valter Jensen Eiendom cirka 240 leiligheter og cirka 14.000 kvadratmeter næringseiendommer sentralt i Oslo.

broken image

Det skal oppføres to nye bygg i Skolegata, med boliger og forretningslokaler. Illustrasjonsfoto, endringer kan forekomme.

 

Det nye samarbeidet med Stenberg kom til ved en tilfeldighet.

- Edvall og jeg er begge «motorheads» og kom tilfeldig i prat under et billøp, forteller Valter. Det viste seg etter hvert at Edvalls far, som var tømmermester, hadde vært ansatt hos Valters far tidlig på 1970-tallet.

Edvall og Valter kom i snakk om eiendomsutvikling og fant grunnlag for samarbeid.

De mener at utbyggingen nord i Vassenden vil være bra for Gran sentrum: Det blir et nytt og trivelig knutepunkt som vil kunne «strekke» handel og folkeliv nordover i Storgata. Edvall understreker også at de vil bruke lokale entreprenører, og mener det er viktig å skape lokale arbeidsplasser.

- Vi synes det er moro å bygge, og se at det blir til noe der folk kan bo og trives, sier Valter.

broken image

De gamle og utdaterte bygningene i Skolegataskal etter planen rives.

 

Leiligheter med salgsstart våren 2023 

Edvall forteller at om alt går etter planen skal de dårlige og utdaterte byggene i Skolegata rives allerede i vinter. Her skal det bygges 25-30 leiligheter og noe kontor- og næringslokaler. Bygging starter medio 2023, med planlagt ferdigstilling våren 2024. Salget starter allerede til våren.

- Det blir leiligheter til fornuftige priser, fra cirka femti til hundre kvadratmeter, sier Tommy Benum, daglig leder i Valter Jensen Eiendom. Boligene blir lyse og trivelige, og byggene får heis, innendørs parkering, og ikke minst – gode og fremtidsrettede energiløsninger. Hver leilighet får egen veranda, i tillegg til felles uterom.

- Vi vil skape et torg som skal væreet samlingspunkt for folk, og vi har tanker om både serveringssteder og handel, supplerer Edvall

broken image

Illustrasjonsfoto, endringer kan forekomme.

Tommy opplever at interessen for moderne kontorlokaler også er god, både i eksisterende lokaler, men også i de som nå planlegges.

- Bygg av den kvaliteten vi planlegger vil være attraktive, og potensielle leietakere har allerede tatt kontakt, sier han. Så tidlig i prosessen vil det være muligheter for skreddersøm.

De ser et stort potensial, og har godtro på å kunne utvikle et område med detaljhandel, serveringsteder, og annen aktivitet som naturlig vil bli en del av et moderne kvartal i Gran sentrum. Tommy oppfordrer aktører som har planer eller ønsker om å etablere seg, eller flytte på seg i Gran, til å ta kontakt.

- Kanskje det også vil blåse mer liv i hele Storgata gjennom Gran, sier han