Gå tilbake til nettstedet

TG EIENDOM GRAN AS MED STORE PLANER I GRAN SENTRUM

Tekst: Anne Lise Skjaker

Bilder: TG Eiendom Gran/Anne Lise Skjaker

Prosjektleder og medeier i Gulbrandsen & Olimb AS, Arild Gulbrandsen, har gjennom sitt eiendomsselskap TG Eiendom Gran AS, kjøpt det som går under navnet Lidskjalvgutua 5 i Gran sentrum. Han og faren Tore, som også er med i eiendomsselskapet, har i flere år hatt planer for denne tomta. De eier også naboeiendommen, Lidskjalvgutua 1, samt Storgata 21 og 25.

broken image

Av denne skissen går det fram at det vil bli mye grønne lunger og gangforbindelser i området

Overdragelsen fant sted 31. juli, forteller Gulbrandsen. Selv om han synes prisen ble i høyeste laget etter en tøff budrunde, er han fornøyd med at formalitetene nå er i orden og planene for området kan realiseres.

broken image

Slik er det tenkt at de sju eneboligene skal se ut etter utbygginga.

Håper på byggestart i oktober

Skissen som er utarbeidet består av 52 leiligheter, næringslokaler og parkeringskjeller. Det siste var viktig, da ett av kriteriene fra selgeren, Gran kommune, var at noen av parkeringsplassene som hører til eiendommen blir opprettholdt. Et annet vilkår var at kjøper kunne starte en planprosess innen tre måneder.

Nå ser Arild Gulbrandsen fram til å komme i gang, og han håper at spaden skal være stukket i jorda i løpet av oktober måned. Da skal planforslaget være fullført og levert kommunen.

Hele tomta er på totalt 2885 kvm, og ble kjøpt av kommunen i 1997 for 550.000 kroner. Prisantydningen var før budrunden på seks millioner kroner, men tilslaget kom på 4.7 millioner, og budet kom fra TG Eiendom Gran.

broken image

Bildet viser hvordan blokkfasaden mot den kommende Miljøgate er planlagt å bli.

Både blokker, eneboliger og næringslokaler

Skissen viser at det blir en type kvartalsstruktur på utbyggingen, der det blir blokker mot den planlagte miljøgata på østsiden i tillegg til en rekke med sju eneboliger omgitt av hage. Det er også avsatt 750 kvm til næringsformål. Det er også planer om gangforbindelser i nord/syd-retning, samt tverrforbindelser som skal binde den kommende miljøgata sammen med Storgata.

Arild Gulbrandsen forteller at blokkleilighetene vil være fra 45 kvm og oppover, mens småhusene vil ha et boareal på ca. 120 kvm.

broken image

Arild og faren Tore Gulbrandsen i TG Eiendom Gran AS står her midt i området for det kommende kvartalet som selskapet skal bygge i Gran sentrum.

Åtte leiligheter allerede lovet bort

-Vi har stor tro på prosjektet og har allerede lovet bort åtte tilvisningsleiligheter til Gran kommune. Vi håper at folk som er interessert tar kontakt, så vil de få fyldig informasjon om alle boenhetene, sier Arild Gulbrandsen i TG Eiendom Gran AS.