Gå tilbake til nettstedet

TRAVELT HOS DET LOKALE FORSIKRINGSSELSKAPET

Tekst: GHH

Det lokale forsikringsselskapet, Varig Hadeland Forsikring har hatt travle dager i
forbindelse med uværet «Hans». I skrivende stund har de mottatt 85 skader på hus. I tillegg kommer skader på hytter, campingvogner og kjøretøy.


broken image

 

Daglig leder i Varig Hadeland Forsikring, Jakob Ruud forteller at mange av kundene også har tatt kontakt for å få hjelp og informasjon om skader på veier og jorder utenfor tomta. Samlet er skadeavsetningen for selskapet så langt 8-9 millioner og det forventes fortsatt å komme inn flere skademeldinger.

- Det er tre forsikringsordninger som kan gjelde ved skade på hus og eiendom som følge av ekstremvær som «Hans»:

1. Skader som følge av at vassdrag går over sine bredder dekkes av Norsk naturskadepool. Disse skadene meldes til -og gjøres opp av vårt skadeapparat. Alle med hus/innboforsikring
betaler en prosentsats av forsikringspremien til denne poolen.

2. Skader som følge avat tilfeldig vann trenger inn i hus dekkes av oss. Disse skadene meldes til -og gjøres opp av vårt skadeapparat.

3. Skader på vei, infrastruktur og jorder utenfor tomt/tun dekkes av Naturskadeordningen i
Landbruksdirektoratet. Her meldes skadene direkte til Naturskadeordningen.

- Vi har gått til innkjøp av egne avfuktere som vi låner ut gratis til våre kunder for at de skal få hjelp raskest mulig og å bidra til å begrense skadeomfanget.

broken image

Administrerende direktør Jakob Ruud. Foto: Fotograf B.T.Stokke

 

Ruud forteller at etter uværet «Hans» er det flere skadelidte som vil bli berørt av både de oppgjørene Varig Hadeland Forsikring står for selv, og av Naturskadeordningen.

- Hadelander ett av de områdene som først ble rammet av «Hans». Vi er således godt i gang
med taksering, reparasjoner og opptørking. Jeg anbefaler at alle som nå har
hatt skader også gjør nødvendige forebyggende tiltak mot fremtidige ekstremvær.

Tiltak kan være:

- Å utvide grøfter ogstikkrenner og å holde disse fri for rusk og rask som lett samler seg i disse.

- Se på terrenget rundteiendommen og bygge voller/drenering som styrer vannet utenfor eiendommen.

- God drenering rundthuset er avgjørende for å unngå vann i kjeller.

- Vi håper at alle som har fått skader kommer raskest mulig tilbake til normalen i
sin hverdag. Ved slike hendelser som berører mange kan det oppstå kø hos de som
er spesialister i skadesanering og det kan derfor være en god idè å velge
kontantoppgjør i forbindelse med en evt. erstatningssak. Da kan du gjøre mye
selv, samt engasjere lokale håndverkere slik at ting går raskt og greit.