Return to site

TRAVLE TIDER I REGNSKAPSBRANSJEN

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Digitaliseringen innen regnskapsbransjen fortsetter, og det påvirker både de ansattes og kundenes hverdag. – Kursing foregår hele tiden, slik at vi alltid har skarpskodde medarbeidere som kan være gode rådgivere for våre kunder, både når det gjelder landbruk, forretningsdrift eller lønn, sier nytilsatt daglig leder Olga Ulset i Vekstra på Gran. Sammen med autorisert regnskapsfører Janniche Jensen oppsummerer hun inneværende driftsår som rimelig travelt for regnskapskontoret.

Ulset og Jensen vil gjerne presisere at Vekstra ikke bare er et regnskapskontor for landbruket. Faktisk er over halvparten av omsetningen i firmaet relatert til forretningskunder. Begge sektorer blir tilbudt totalpakker med tjenester som er tilpasset deres hverdag. Det er også et eget team som jobber med lønn og rådgivning innenfor dette feltet. Til sammen har nitten ansatte sin arbeidshverdag i de lyse og moderne lokalene i Coopbygget. Av disse er åtte autoriserte regnskapsførere.

Når det gjelder forretningskunder tilbys tjenester som gjelder stiftelse av firma, lønn, regnskap etc, og innenfor landbruket kan det være gårdsoverdragelse, takst, drifts- og gjødselplan, for å nevne noe. En av de ansatte, Anders Skari, har tatt utdannelse innen taksering og tar på seg slike oppdrag.

Under koronaepedemien har det vært mange spørsmål fra kunder og dermed travle tider for regnskapsfirmaet. Særlig har pågangen vært stor for de som jobber med lønn, HR og kompensasjonsordninger, forteller Ulset og Jensen. Mange har i denne tiden uttrykt stor tilfredshet med å ha en lokal sparringspartner når usikkerheten har meldt seg, og det er et faktum at rådgiver-rollen til de ansatte blir stadig viktigere.

-Vi satser friskt framover, og vil utvikle vår tredelte struktur med søkelys på landbruk, forretningsdrift og lønn også i tida som kommer, sier Olga Ulset (t.h.) og Janniche Jensen i Vekstra på Gran.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK