Gå tilbake til nettstedet

VANT ANBUD OM SKOLEBARNTRANSPORT

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Ordningen med transport av skolebarn i Gran, Lunner og Jevnaker har vært ute på anbud, og daglig leder Wenche Moen i Hadeland Taxisentral kan fortelle at de i høst gikk
seirende ut av anbudsrunden. Det betyr flere oppgaver for bookingsentralen i Gran sentrum.

broken image


Her er daglig leder Wenche Moen og drosjesjåfør Abdullah Kadiri foran en av de «nyuniformerte» drosjene. Som man ser, er fellesnummeret for booking 03650.

 

Hadeland Taxisentral har vært et interkommunalt samarbeid innenfor drosjenæringen i
regionen siden 2006. Dette samarbeidet kom nettopp som en følge av at skolebarn- og syketransport ble satt ut på anbud, og gjorde at drosjenæringen ble en sterkere enhet.

 

Sentralen i Gran ble miljøfyrtårn i 2020, og sertifiseringen gjelder både bookingsentralen
i Gran og over 40 biler som er tilknyttet denne; et krav om du skal være med i anbudsrunder.

Det førte også til nyuniformering av drosjene, som nå er hvite og grå, med fellesnummeret 03650 godt synlig på eksteriøret.

 

I tillegg til kjøring av skolebarn og pasienter på Hadeland, er bedriften også bookingsentral for 10 drosjer i Nordre Land.

 

- Staben vår har stadig økt i omfang, og nå er vi i alt 8 personer som er tilknyttet bookingsentralen,
avslutter Wenche Moen i Hadeland Taxisentral.