Gå tilbake til nettstedet

VEKSTRA HADELAND REGNSKAP HAR FOKUS PÅ LØNN

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Vekstra Hadeland Regnskap

Vekstra Hadeland Regnskap satser nå ekstra på lønn og lønnssystemer, kan daglig leder Edvard Alm og lønnsansvarlig Berit Sunnset i firmaet fortelle. En egen lønnsavdeling er etablert, der fire ansatte utgjør et spesialteam med kompetanse og erfaring innenfor lønn og HR-systemer.

broken image

Her er det skarpskodde lønnsteamet til Vekstra Hadeland Regnskap i Coop-bygget på Gran.

Edvard Alm og Berit Sunnset i firmaet forteller at målet er å være den viktigste sparringpartner på lønn for kundene. En slik gruppe fører også til kompetanseheving innen området.

 

-Vi tror konseptet gir trygghet for kundene, da det alltid vil være minst èn som kan være behjelpelig, om din kontaktperson hos oss skulle bli syk en dag. Dersom andre firmaers lønnsansvarlige blir syk, kan vi også gå inn og kjøre lønninger, uansett om vi har firmaets regnskap eller ikke, sier Alm og Sunnset, som forteller at deres ansatte har erfaring med lønnssystemene HL5 og Duett.

 

-Det er viktig å tenke på lønn som noe mer enn penger inn på konto og en lønnsslipp. Det sendes hver måned en såkalt a-melding med lønnsopplysninger til Altinn, som bl.a. vil være grunnlaget for feriepenger, skatt, sykepenger og permisjonspenger, sier Berit Sunnset og Edvard Alm i Vekstra Hadeland Regnskap, og ønsker velkommen til en uforpliktende samtale i kontorlokalene på Gran.