Gå tilbake til nettstedet

VEKSTRA OG ØKORÅD GÅR SAMMEN UNDER NY MERKEVARE: ØKORÅD

Tekst: GHH Foto: Fotograf B.T.Stokke

Regnskapskjedene ØkoRåd Gruppen AS og Vekstra AS etablerte i desember 2022 ett felles franchiseselskap for innkjøp og kompetansesamarbeid hvor man skulle gå videre i prosessene for å finne ut om man passet godt sammen. Det endte med full forening.

broken image

Hadeland Regnskap AS bytter merkenavnet fra Vekstra til Økoråd, men innholdet og de ansatte er de samme.

 

- ØkoRåd-Vekstra AS som er franchisegiver, er etter sammenslåingen landets største franchisekjede innenfor regnskap og rådgiving med 72 kontorer på ulike steder i landet. Denne sammenslåingen markerer en betydelig milepæl i begge selskapenes historie, og representerer et forpliktende steg mot å styrke tjenestetilbudet til kundene.

 

Som ØkoRåd vil vi fortsette å sette kundens behov først, og jobbe målrettet for å hjelpe bedrifter med å oppnå sine økonomiske mål og realisere sitt fulle potensial. ØkoRåd´s viktigste fortrinn er lokalt eierskap, lokal styring og nærhet til markedet og kundene. forteller administrerende direktør Trond Brenden.